Брой 112 (622), 16-06-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Безопасност на храните: 35 години опазване на здравето на хората и животните


Европа повече от всякога разчита на своята Система за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF), за да гарантира, че нашата храна отговаря на едни от най-високите стандарти за безопасност на храните в света. Годишният доклад за RASFF за 2013 г. показва, че в допълнение към основната си роля за гарантиране на безопасността на храните, която системата изпълнява от създаването си преди 35 години, тя е изключително важен инструмент за проследяване и изтегляне от пазара на продукти, за които е установена измама.

Комисарят на ЕС по въпросите на здравеопазването Тонио Борг заяви: „RASFF е жизненоважен инструмент за реакция при рискове за безопасността на храните в Европа, тъй като чрез нея бързо се обменя информация с цел защита на европейските потребители. Скандалът с конското месо показа нагледно как действа системата и хранителните продукти, съдържащи конско месо, бяха проследени до източника и изтеглени от пазара“. В заключение той добави: „Днес се приближаваме още повече до европейските потребители чрез нов онлайн инструмент — RASFF портал за потребителите, който ще им дава достъп до информация за уведомленията за изтегляне на продукти от пазара и за публичните предупреждения от органи по обществено здравеопазване и стопански субекти в дадена страна от ЕС“.

Общи резултати

Представеният годишен доклад се отнася до 2013 г. През този отчетен период чрез RASFF са предадени общо 3205 първоначални уведомления, от които 596 са били предупреждения, 442 — информация, която изисква проследяване, 705 — информация за насочване на вниманието и 1462 — уведомления за отхвърляне на границата. Тези първоначални уведомления са последвани от 5158 уведомления за проследяване, което прави средно около 1,6 уведомления за проследяване на първоначално уведомление. Уведомленията за проследяване могат да доведат до редица действия, например изтегляне от пазара, конфискуване и унищожаване на хранителни продукти. Общият брой на уведомленията, предадени чрез RASFF през 2013 г., е намалял с 9% в сравнение с 2012 г.

Някои от най-сериозните проблеми са хранителни взривове, дължащи се на наличието на вирус на хепатит А в смеси от горски плодове и ягоди; нежелани реакции, причинени от хранителни добавки с потенциално опасни съставки; продуциращи Shiga токсин E.coli (STEC) в месни продукти и остатъци от пестициди в растителни продукти.

Произход на уведомленията

От 3205 първоначални уведомления, предадени чрез RASFF през 2013 г., по-голямата част — 2710 (84,6%), се отнасят за храни, 272 (8,5%) — за фуражи и 223 (6,9%) — за материали, предназначени за контакт с храни.

Други проблеми: действия срещу измамите с храни

Въпреки че не беше установен риск за безопасността на храните, RASFF изигра основна роля за бързия обмен на цялата информация, свързана с хранителните продукти със съдържание на конско месо. Това помогна на страните от ЕС да ускорят своите разследвания и да проследят източника на измамата.

Следващи стъпки

Нараства необходимостта от обмен на информация за трансгранични случаи на измами с храни, които се извършват по все по-сложен начин.

Комисията разработва ИТ система за измамите с храни, която е вдъхновена от RASFF и ще бъде в основата на наскоро създадената Мрежа на ЕС за борба с измамите с храни. Тази ИТ система ще служи като платформа за трансгранично административно сътрудничество между националните органи с цел бърз обмен на информация за измамите в хранителния сектор.

За повече информация: http://ec.europa.eu/food/safety/rasff/index_en.htm

НОВИНИ ОТ БТПП
Дебат за българската реиндустриализация
Икономисти и експерти се опитват да дадат насоки за развитие на индустрията, прилагайки най-добрите екологични стандарти и нови технологии Още
Среща с новоназначения търговски съветник в Австрия
Взаимодействието между БТПП и СТИВ ще активизира двустранните търговско-икономическите връзки с Австрия Още
Предстоящо: Заключителна среща по проект RECULTIVATUR
Проектът се реализира по Програмата за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Партньорска среща в Солун по проект „е - Панаири и мрежова търговия”
Търговско-промишлена палата – Търговище ще организира Виртуален панаир за свързване на изложители от петте партньорски държави Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Наредба за изчисляването на общия дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия и потреблението на биогорива и енергия от възобновяеми източници
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Икономическото развитие на Южна България – Благоевград, Пловдив и Стара Загора
Автор: Явор Алексиев, Институт за пазарна икономика Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
СТИВ-Баку: Препоръчително е българските производители да брандират продуктите си специално за азербайджанския пазар
Българските хранителни стоки са добре познати в Азербайджан и се ползват с традиционно високо реноме Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Безопасност на храните: 35 години опазване на здравето на хората и животните
Система за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF) - инструмент за проследяване и изтегляне от пазара на проблемни продукти Още