Брой 245 (1005), 17-12-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Център за медиация отвори врати във Варна


През ноември тази година бе открит официално Център за медиация, реализиран съвместно от Окръжния и Районния съд в морската столица. Той се помещава на 4-тия етаж в сградата, в която е СИС при Районен съд – Варна.

Центърът е следствие работата по проект «Медиацията среща съдиите» , осъществяван от БТПП. Представлява една от пилотните схеми за препращане към медиация на дела, директно от съдебната зала.

Инициативата цели да насърчи използването на медиацията като метод за решаване на съдебни спорове. За съдействие към центъра могат да се обърнат страни по неприключили граждански, частни наказателни и търговски дела, разглеждани в съдилищата от Варненския съдебен район на Окръжен съд - Варна: Окръжен и Районен съд във Варна, Районен съд – Девня, и Районен съд - Провадия.

Центърът предоставя безвъзмездно възможност на страните по делата да разрешат правния спор доброволно посредством медиация и със съдействието на медиатор.

За момента седем медиатори ще работят доброволно и безвъзмездно в центъра при Окръжен съд – Варна, и Районния съд. Те са юристи, педагози, инженери и психолози по образование.

На откриването присъстваха председателите на Окръжен съд – Варна, Марин Маринов, на Районен съд – Варна, Ерна Якова, и на Апелативния съд – Варна, Ванухи Аракелян.

“Това е една сбъдната мечта за Варна. Дълги години говорихме, че и тук трябва да има място за медиатори. С усилията на Районния съд и финансовата подкрепа на Висшия съдебен съвет стана възможно да имаме такъв кабинет. Надявам се да се ползва често и успешно, а медиацията да заработи във Варна. Хубавото е, че това е начин хората не само да преодоляват своите спорове, но и да изглаждат своите различия. Споровете се решават и в съда, но различията в позициите остават”, коментира Марин Маринов.

“Надявам се медиаторите да започнат успешно да практикуват, а тези, които не знаят, да научат за този център и да се възползват от него. А ние да го изпълним със съдържание”, каза и Ерна Якова.

Медиаторите към центъра притежават освен професионална компетентност да посредничат в разрешаването на спорове и придобити специални умения по медиация. Те притежават сертификат за завършено обучение по медиация и са вписани в Регистъра на медиаторите към Министерството на правосъдието.

Медиацията е лесна и достъпна процедура, ръководена от медиатор – трето безпристрастно и независимо лице, специално обучено да подпомага страните и да ръководи процедурата по медиация. Усилията на медиатора са насочени към постигането на спогодба. Той не дава оценки, не заема позиция и не изразява становище в защита на някоя от страните.

 

Процедурата започва и продължава само докато двете страни са съгласни, при пълна дискретност от страна на участващия медиатор. Всяка от страните е свободна да се оттегли, когато пожелае. Участниците в медиацията имат равни възможности за участие, а медиаторът гарантира еднакво отношение към страните по спора.

“Тази зала ще обслужва спорове, които съдиите по закон трябва насочат към медиация двете страни – при граждански дела, търговски и семейни дела. Това са най-емоционалните спорове, които могат да бъдат решени на тази маса, а не в съдебната зала. Специалисти във всички области могат да работят като медиатори. Само трябва да изпълнят процедури, разписани в Закона за медиацията и вписани в регистъра. При нас те работят безвъзмездно”, добави Ерна Якова.

 Мeдиацията не се осъществява по официално утвърдени правила, а комуникацията е неформална. Разрешаването на спора на по-ранен етап позволява на страните да запазят отношенията си и след това. Обикновено медиацията се провежда в рамките на 1 - 2 сесии, след което страните се връщат в съдебна зала и разрешават значително по-бързо възникналите спорове.

БТПП ще продължи сътрудничеството си с Районен съд - Варна, като през януари 2016 г. се планира провеждането на обучение на съдиите във Варна как успешно да насочват страните към медиация.

НОВИНИ ОТ БТПП
Център за медиация отвори врати във Варна
По линия на проект "Медиацията среща съдиите", осъществяван от БТПП Още
Финална конференция по проект V-Alert
БТПП представи ползите за бизнеса от внедряването на иновативни инструменти за обучение по информационна сигурност Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ ЕВРОПАЛАТИ
Европалати подкрепят новия Пакет от мерки за кръгова икономика
Разширената отговорност на производителите продължава да бъде един от най-чувствителните аспекти на пакета Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците
Предложените промени се отнасят и за компании, които оползотворяват електрическо и електронно оборудване Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Агенция по заетостта: Ноемврийската безработица нараства с 0.4 процентни пункта спрямо октомври
Търсенето на работна сила на първичния пазар на труда традиционно намалява под влиянието на сезонния фактор Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговска мисия за купувачи по време на 9-то изложение „MP Exportech 2016"
Организаторите поемат разходите за самолетен билет, хотелско настаняване и вътрешен транспорт на одобрените фирми-купувачи Още