Брой 245 (1005), 17-12-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците


На портала за обществени консултации на Министерски съвет е публикуван проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците. Според вносителя – Министерство на околната среда и водите, проектът има за цел:

• Хармонизиране на изискванията на националното законодателство с изискванията на ЕС в областта на управление на отпадъците;
• Облекчаване на административната тежест;
• Уреждане на правни последици възникнали вследствие на Решение № 11 от 10.07.2014 г. на Конституционния съд на Република България;
• Постигане на съответствие с препоръките на КЗК в Решение № 220/2015 г.;
• Засилване на контрола върху дейността на организациите по оползотворяване и лицата, които изпълняват задълженията си индивидуално;
• Преодоляване на идентифицирани проблеми при прилагането на ЗУО;
• Ограничаване на рисковете за околната среда при дейностите с третиране на отпадъци;
• Ограничаване на “сивия” сектор в дейностите с третиране на отпадъци.

Обществените консултации продължават до 11 януари 2016 г.

Добави коментар

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Център за медиация отвори врати във Варна
По линия на проект "Медиацията среща съдиите", осъществяван от БТПП Още
Финална конференция по проект V-Alert
БТПП представи ползите за бизнеса от внедряването на иновативни инструменти за обучение по информационна сигурност Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ ЕВРОПАЛАТИ
Европалати подкрепят новия Пакет от мерки за кръгова икономика
Разширената отговорност на производителите продължава да бъде един от най-чувствителните аспекти на пакета Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците
Предложените промени се отнасят и за компании, които оползотворяват електрическо и електронно оборудване Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Агенция по заетостта: Ноемврийската безработица нараства с 0.4 процентни пункта спрямо октомври
Търсенето на работна сила на първичния пазар на труда традиционно намалява под влиянието на сезонния фактор Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговска мисия за купувачи по време на 9-то изложение „MP Exportech 2016"
Организаторите поемат разходите за самолетен билет, хотелско настаняване и вътрешен транспорт на одобрените фирми-купувачи Още