Брой 245 (1005), 17-12-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ТРУД И ЗАЕТОСТ

Агенция по заетостта: Ноемврийската безработица нараства с 0.4 процентни пункта спрямо октомври


Равнището на безработица през ноември 2015 г. е 9.9%, като то нараства с 0.4 процентни пункта спрямо октомври. Това съобщава Агенцията по заетостта. Същевременно, в сравнение с ноември 2014 г. равнището на безработица намалява с 0.9 процентни пункта.

В бюрата по труда са регистрирани 324 060 безработни лица. Те се увеличават с 11 145 лица спрямо октомври. В сравнение с ноември 2014 г. безработните са значително по-малко – с 29 544 лица, което е най-голямото намаление за месеца от 2007 г. насам.

На работа през ноември са постъпили 16 388 безработни, с 3 024 лица по-малко спрямо предходния месец. Спрямо ноември 2014 г. постъпилите на работа намаляват – с 636 лица, като постъпилите на работа на първичния пазар и по насърчителни мерки от ЗНЗ се увеличават.

Започналите работа на първичния пазар безработни са 15 338. Те намаляват в сравнение с октомври – с 2 372 лица. Спадът на постъпилите на работа на първичния пазар през ноември е обичайно явление. Спрямо ноември 2014 г., постъпилите на работа на първичния пазар се увеличават – с 2 669 лица.

През ноември търсенето на работна сила на първичния пазар на труда традиционно намалява под влиянието на сезонния фактор. В бюрата по труда са заявени 9 736 работни места в реалната икономика, които са с 2 117 места (със 17.9%) по-малко спрямо октомври.

През ноември 2015 г. най-много свободни работни места на първичния пазар в бюрата по труда са заявени от преработващата промишленост (3 068 места), от търговията (1 684 места), от административни и спомагателни дейности (661 места), от държавното управление  (554 места), от операциите с недвижими имоти (547 места), от транспорт (440 места), от хотелиерството и ресторантьорството (438 места), от образованието (429 места), от строителството (347 места) и др.

НОВИНИ ОТ БТПП
Център за медиация отвори врати във Варна
По линия на проект "Медиацията среща съдиите", осъществяван от БТПП Още
Финална конференция по проект V-Alert
БТПП представи ползите за бизнеса от внедряването на иновативни инструменти за обучение по информационна сигурност Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ ЕВРОПАЛАТИ
Европалати подкрепят новия Пакет от мерки за кръгова икономика
Разширената отговорност на производителите продължава да бъде един от най-чувствителните аспекти на пакета Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците
Предложените промени се отнасят и за компании, които оползотворяват електрическо и електронно оборудване Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Агенция по заетостта: Ноемврийската безработица нараства с 0.4 процентни пункта спрямо октомври
Търсенето на работна сила на първичния пазар на труда традиционно намалява под влиянието на сезонния фактор Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговска мисия за купувачи по време на 9-то изложение „MP Exportech 2016"
Организаторите поемат разходите за самолетен билет, хотелско настаняване и вътрешен транспорт на одобрените фирми-купувачи Още