Брой 19 (529), 28-01-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Пакет от предложения, свързани с иновациите, изпрати БТПП до Министерство на икономиката и енергетиката


През декември 2013 г. по инициатива на Съвета по иновации и енергийна ефективност към БТПП се състоя обсъждане на проблеми и мерки, свързани с темата „Оценка на интелектуалния труд в България“.

В дискусията участваха  близо 30 представители от малкия и средния бизнес, учени от БАН и университети, представители на медиите, експерти от МИЕ и МОН. След обобщаване и анализ на изказаните мнения и становища, БТПП изпрати до министъра на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев предложения, свързани с оценката на интелектуалния труд в България.

Палатата предлага създаването в кратък срок на  работна група, която въз основа на предложенията да разработи проекти за изменение и допълнение на нормативната уредба, свързана с оценката на интелектуалния труд, развитието на иновациите, технологиите и научно-изследователската и развойна дейност в България.

Всички предложения на Палатата ТУК

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Пакет от предложения, свързани с иновациите, изпрати БТПП до Министерство на икономиката и енергетиката
Те са резултат от дискусия с участието на бизнеса и научните среди Още
БТПП и ФНТС ще проведат Национален форум за ефективно насочване на средствата през следващия програмен период
Палатата ще участва с доклади по темата Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Среща на учени и представители на бизнеса
4 февруари 2014 г., 18.30 ч., betahaus, София Още
Приемат се предложения за награди „European Entrepreneurial Region – 2015"
Крайният срок за кандидатстване е 31 март 2014 г. Още
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ
Търси се партньорска организация от Източна Европа по програма Хоризонт 2020
Партньорът трябва да има опит в анализа и интеграцията на мощностите от ВЕИ в енергийната система....... Още
БИЗНЕС СРЕДА
НСИ: Общият показател за бизнес климата през януари се повишава с 4.6 пункта спрямо декември
По-благоприятни нагласи на стопанските ръководители от всички наблюдавани отрасли - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги Още
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
КЗК: Определянето на минимални възнаграждения от творческите съюзи ограничава конкуренцията
Свободното договаряне на възнагражденията в най-голяма степен защитава интересите на двете страни – ползватели и творци, посочва Комисията Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Реформа на европейското законодателство за защита на данните - безопасност онлайн
10 съвета за защита на личните данни в Интернет Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферта от Габинвест ЕООД - немска дъщерна фирма на L&O HUNTING GROUP GmbH