Брой 19 (529), 28-01-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП и ФНТС ще проведат Национален форум за ефективно насочване на средствата през следващия програмен период


Лидия Смедарчина, зам.-председател на Федерацията на научно-техническите съюзи (ФНТС), и председателят на Палатата Цветан Симеонов разгледаха нови инициативи и възможности за сътрудничество по актуализирания през 2011 г. Меморандум за съвместна дейност на база сключено Споразумение.

Във връзка със започването на новия програмен период 2014-2020 и необходимостта обществото да бъде по-добре информирано за правилното насочване на средствата, още през първото тримесечие на т.г. се планира провеждане на Национален форум по инициатива на Федерацията, в партньорство с БТПП и други работодателски организации.

Палатата ще участва с позиция и доклади, свързани с предизвикателствата пред развитието на България през новия програмен период, ролята на неправителствените организации, образованието и науката, иновациите и новите технологии.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Пакет от предложения, свързани с иновациите, изпрати БТПП до Министерство на икономиката и енергетиката
Те са резултат от дискусия с участието на бизнеса и научните среди Още
БТПП и ФНТС ще проведат Национален форум за ефективно насочване на средствата през следващия програмен период
Палатата ще участва с доклади по темата Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Среща на учени и представители на бизнеса
4 февруари 2014 г., 18.30 ч., betahaus, София Още
Приемат се предложения за награди „European Entrepreneurial Region – 2015"
Крайният срок за кандидатстване е 31 март 2014 г. Още
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ
Търси се партньорска организация от Източна Европа по програма Хоризонт 2020
Партньорът трябва да има опит в анализа и интеграцията на мощностите от ВЕИ в енергийната система....... Още
БИЗНЕС СРЕДА
НСИ: Общият показател за бизнес климата през януари се повишава с 4.6 пункта спрямо декември
По-благоприятни нагласи на стопанските ръководители от всички наблюдавани отрасли - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги Още
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
КЗК: Определянето на минимални възнаграждения от творческите съюзи ограничава конкуренцията
Свободното договаряне на възнагражденията в най-голяма степен защитава интересите на двете страни – ползватели и творци, посочва Комисията Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Реформа на европейското законодателство за защита на данните - безопасност онлайн
10 съвета за защита на личните данни в Интернет Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферта от Габинвест ЕООД - немска дъщерна фирма на L&O HUNTING GROUP GmbH