Брой 19 (529), 28-01-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

КЗК: Определянето на минимални възнаграждения от творческите съюзи ограничава конкуренцията


Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) счита, че възможността творческите съюзи да приемат тарифи за минималните размери на възнагражденията на своите членове, упражняващи свободна професия, ограничава конкуренцията. Тази възможност е предвидена в чл. 10, ал. 3, изречение второ от Закона за закрила и развитие на културата. КЗК прие становище за съответствието на тази разпоредба с правилата на конкуренцията.

Като причина за необходимостта от тази разпоредба и съответно от минимални цени на творческите продукти се посочва постигане на адекватно възнаграждение на труда на творците. Според КЗК при определяне на цените на ниво, което е по-високо от това, което би се получило в резултат на търсенето и предлагането, търсенето ще намалее, което би означавало и по-малко приходи за творците, т.е. би се постигнал противоположния на търсения ефект.

Минималните цени биха могли да затруднят навлизането на нови участници на пазара. Това се дължи на обстоятелството, че ползвателите, които искат да получат творчески продукти на минимална цена, е по-вероятно да ангажират творец с опит, отколкото творец, който навлиза на пазара и съответно не се е утвърдил и няма опит. По този начин минималните цени защитават съществуващите участници на пазара и най-вече тези от тях, които са неефективни и нямат стимул да подобряват качеството на творческите продукти, които предлагат.

Творческите продукти се отличават със спецификата, че са свързани с определено изкуство, зависят от таланта и уменията на съответния творец, поради което е трудно да бъдат остойностени. Това е още едно обстоятелство, което обуславя необходимостта цените за творческите продукти да се определят от пазарните сили на търсенето и предлагането, което би позволило цените за творческите продукти да отразяват уменията, таланта, опита и известността на творците. Това от своя страна създава стимул и за допълнителното им развиване с цел предлагането на по-качествени творчески продукти на пазара. Трябва да се има предвид и необходимостта ползвателите на творчески продукти да съобразят възнагражденията, които заплащат за тези услуги, с приходите, които могат да се генерират от продукта, в който са включени съответните услуги (концерт, филм).

Ефектът от определяне на минимални цени на творческите продукти би бил подобен на резултата, който се наблюдава вследствие на забранено споразумение за определяне на цените на тези продукти. Фиксирането на минимални цени от предприятия или сдружения на предприятия се приема от теорията и практиката за едно от най-тежките нарушения на конкуренцията.

КЗК счита, че свободното договаряне на възнагражденията в най-голяма степен защитава интересите на двете страни – ползватели и творци.

Пълният текст на решението може да прочетете тук.

НОВИНИ ОТ БТПП
Пакет от предложения, свързани с иновациите, изпрати БТПП до Министерство на икономиката и енергетиката
Те са резултат от дискусия с участието на бизнеса и научните среди Още
БТПП и ФНТС ще проведат Национален форум за ефективно насочване на средствата през следващия програмен период
Палатата ще участва с доклади по темата Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Среща на учени и представители на бизнеса
4 февруари 2014 г., 18.30 ч., betahaus, София Още
Приемат се предложения за награди „European Entrepreneurial Region – 2015"
Крайният срок за кандидатстване е 31 март 2014 г. Още
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ
Търси се партньорска организация от Източна Европа по програма Хоризонт 2020
Партньорът трябва да има опит в анализа и интеграцията на мощностите от ВЕИ в енергийната система....... Още
БИЗНЕС СРЕДА
НСИ: Общият показател за бизнес климата през януари се повишава с 4.6 пункта спрямо декември
По-благоприятни нагласи на стопанските ръководители от всички наблюдавани отрасли - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги Още
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
КЗК: Определянето на минимални възнаграждения от творческите съюзи ограничава конкуренцията
Свободното договаряне на възнагражденията в най-голяма степен защитава интересите на двете страни – ползватели и творци, посочва Комисията Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Реформа на европейското законодателство за защита на данните - безопасност онлайн
10 съвета за защита на личните данни в Интернет Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферта от Габинвест ЕООД - немска дъщерна фирма на L&O HUNTING GROUP GmbH