Брой 19 (529), 28-01-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БИЗНЕС СРЕДА

НСИ: Общият показател за бизнес климата през януари се повишава с 4.6 пункта спрямо декември


През януари 2014 г. общият показател на бизнес климата се повишава с 4.6 пункта в сравнение с предходния месец в резултат на по-благоприятните мнения на стопанските ръководители от всички наблюдавани отрасли - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги.

Съставният показател „бизнес климат в промишлеността” нараства с 5.4 пункта спрямо декември 2013 г., което се дължи на по-оптимистичните очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Същевременно и прогнозите им относно производствената активност през следващите три месеца се подобряват, което обаче не е съпроводено с повишени очаквания за износ през следващите три месеца.

Средното натоварване на мощностите през януари е с 1.0 пункт над нивото от октомври 2013 г. и достига 70.8%, като с оглед на очакваното търсене през следващите месеци се предвижда излишък от мощности.

Несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене от страната остават основните пречки за развитието на бизнеса в отрасъла, посочени съответно от 52.5 и 45.1% от мениджърите.

Относно продажните цени в промишлеността очакванията са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

През януари съставният показател „бизнес климат в строителството” се повишава с 6.6 пункта главно поради подобрените очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. В следващата половин година стопанските ръководители очакват и увеличение на новите поръчки в строителството, което според тях ще доведе и до известно активизиране на дейността в краткосрочен план.

Основният фактор, затрудняващ дейността в отрасъла, остава несигурната икономическа среда, следвана от финансовите проблеми и конкуренцията в бранша.

По отношение на продажните цени в бранша преобладаващите очаквания на мениджърите са те да останат без промяна през следващите три месеца.

Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно” нараства с 1.4 пункта спрямо предходния месец, което се дължи на по-оптимистичните очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Анкетата регистрира и по-благоприятни очаквания по отношение на поръчките към доставчиците през следващите три месеца.

Несигурната икономическа среда, недостатъчното търсене и конкуренцията в бранша продължават да са основните пречки за развитието на дейността в отрасъла.

Очакванията на търговците относно продажните цени са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

През януари съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите” се увеличава с 3.7 пункта поради подобрените оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. По-благоприятни са и мненията им по отношение на настоящото и очакваното търсене на услуги.

Най-сериозните затруднения за дейността в сектора на услугите продължават да са свързани с несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене.

По отношение на продажните цени мениджърите предвиждат те да останат без промяна през следващите три месеца

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Пакет от предложения, свързани с иновациите, изпрати БТПП до Министерство на икономиката и енергетиката
Те са резултат от дискусия с участието на бизнеса и научните среди Още
БТПП и ФНТС ще проведат Национален форум за ефективно насочване на средствата през следващия програмен период
Палатата ще участва с доклади по темата Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Среща на учени и представители на бизнеса
4 февруари 2014 г., 18.30 ч., betahaus, София Още
Приемат се предложения за награди „European Entrepreneurial Region – 2015"
Крайният срок за кандидатстване е 31 март 2014 г. Още
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ
Търси се партньорска организация от Източна Европа по програма Хоризонт 2020
Партньорът трябва да има опит в анализа и интеграцията на мощностите от ВЕИ в енергийната система....... Още
БИЗНЕС СРЕДА
НСИ: Общият показател за бизнес климата през януари се повишава с 4.6 пункта спрямо декември
По-благоприятни нагласи на стопанските ръководители от всички наблюдавани отрасли - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги Още
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
КЗК: Определянето на минимални възнаграждения от творческите съюзи ограничава конкуренцията
Свободното договаряне на възнагражденията в най-голяма степен защитава интересите на двете страни – ползватели и творци, посочва Комисията Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Реформа на европейското законодателство за защита на данните - безопасност онлайн
10 съвета за защита на личните данни в Интернет Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферта от Габинвест ЕООД - немска дъщерна фирма на L&O HUNTING GROUP GmbH