Брой 77 (2083), 22-04-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Съвместни глобални действия в шивашката промишленост


Международната организация на работодателите (МОР), Международната конфедерация на профсъюзите (МКП), IndustriAll, водещи марки и търговци на дребно от текстилната индустрия се присъединяват към Международната организация на труда (МОТ), за да предприемат действия за защита на доходите, здравето и заетостта и да подкрепят работниците и производителите на облекла да преживеят икономическите смущения, причинени от пандемията от Covid-19. Тази глобална коалиция се съгласява да работи заедно за създаването на устойчиви системи за социална защита за по-справедлива и устойчива шивашка промишленост.

Конкретно, организациите на работодателите и работниците, заедно с водещи марки, търговци на дребно и МОТ се ангажират да работят с правителствата и финансовите институции за мобилизиране на достатъчно финансиране за текстилната индустрия, за да могат производителите да гарантират непрекъснатост на бизнеса, включително изплащане на заплати, предприемането на схеми за подкрепа и задържане на работа за справяне с въздействието на кризата.

Компаниите от бранша се ангажират доброволно с призива за действие и обещават да платят на производителите за вече готови за продажба стоки и стоки, които в момента са в процес на производство. МОР, МКП, МОТ и други организации, които подкрепят настоящото изявление, се ангажират, в съответствие с функциите им, да подкрепят и да разширят социалната закрила на работниците и работодателите в шивашката промишленост.

В рамките на следващите две седмици ще бъдат разработени конкретни стъпки за изпълнение на тези ангажименти.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Покана за уебинар „Възможности за подкрепа и финансиране на малки и средни предприятия“
29 април 2020 г., 10 часа Още
Съвместни глобални действия в шивашката промишленост
Международната организация на работодателите и Международната конфедерация на профсъюзите с призив за действия в подкрепа на сектора Още
БИЗНЕС И КОРОНАВИРУС
Владислав Горанов: 4,5 млрд. лв. ресурс под формата на финансови инструменти ангажира държавата за периода на кризата
В Държавен вестник: Промени в ПМС № 55 за условията и реда за изплащане на компенсации на работодателите
Разпоредбите на това постановление се прилагат и за работодатели, подали заявления до влизането му в сила Още
Становище на НАП относно сроковете за деклариране и внасяне на данъци и осигурителни вноски по време на извънредното положение
Информация за някои предприети мерки от държавите за предотвратяване на последиците от пандемията
Бюлетин на Министерство на външните работи, дирекция „Външноикономически отношения“ Още
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Публикувана е инструкция за възлагане на многоетапни обществени поръчки с обособени позиции в ЦАИС ЕОП
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Земеделците вече могат да заявяват по електронен път новите образци на трудови договори в селското стопанство
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Икономиката на Индия в условията на разпространението на COVID-19
СТИВ-Делхи Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Предложения за партньорство от Фондация "Сколково", Руска Федерация
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Общоевропейски хакатон EUvsVirus
24, 25 и 26 април 2020 г. Още