Брой 77 (2083), 22-04-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БИЗНЕС И КОРОНАВИРУС

Владислав Горанов: 4,5 млрд. лв. ресурс под формата на финансови инструменти ангажира държавата за периода на кризата


4,5 млрд. лв. ресурс в полза на малкия и средния бизнес, самонаетите и за хората, които са в неплатен отпуск, ще се ангажират под формата на финансови инструменти с публичен ресурс за периода на кризата, породена от коронавируса“. Това съобщи министърът на финансите Владислав Горанов на пресконференция в МС. Министърът направи презентация на програмите на ББР и на „Фонд мениджър на финансовите инструменти в България“, известен като Фонд на фондовете.

Първият представен инструмент  е през ББР и е за отпускане на безлихвени кредити за защита на хората, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията, тя е за физически лица, наети на трудов договор в неплатен отпуск и за самоосигуряващите се, като бюджетът е 200 млн. лв. за кредити до 4 500 лв., досега 12 търговски банки са заявили интерес за участват. Вторият инструмент също се управлява от ББР и е за осигуряване на необезпечени кредити до 300 000 лв., предоставяни от търговските банки , обемът на програмата е 2 млрд. лв., достъпен е до всички сектори на бизнеса. Третият инструмент е на Фонда на фондовете за отпускане на кредити с максимален размер до 3,6 млн. лв., с разрешение за рефинансиране на задължения, възникнали преди повече от 60 дни, мярката се администрира отново през търговските банки и е за подпомагане на малки и средни предприятия. През Фонда на фондове има инструмент за микрокредити до 50 000 лв. за предприемачи и самонаети лица с кратка бизнес история. Има и инструмент за капиталови инвестиции, отново чрез Фонда на фондовете, като инвестицията е средно около 800 000 лв., а подкрепата е предназначена за компании с потенциал да подпомогнат възстановяване на икономиката след кризата, особено в сферата на иновациите и дигитализацията. Министърът представи и Фондовете за градско развитие, като отбеляза, че не са нов инструмент, но в периода на кризата са атрактивни, защото могат да се финансират дейности, които обичайно не са банкируеми, бенефициенти биха могли да бъдат общините, публично-частните партньорства и предприятия, засегнати от кризата от секторите – туризъм, транспорт. 

Владислав Горанов изрази надеждата си, че този ресурс ще стигне максимално бързо до хората, за да послужи като буфер за поемане на негативните шокове, които са в резултат на кризата. Финансовият министър анонсира, че за по-голяма информираност на обществеността до дни ще бъдат изготвени видеоклипове за тези финансови инструменти, които ако медиите преценят и имат желание, могат да ретранслират до по-голям кръг потребители. Той уточни, че предстои да се обсъди дали тези клипове да се излъчват безплатно в медиите.

На журналистически въпрос, свързан с очакванията на нашата страна за финансиране заради кризата, след евентуално приемане на България в ERM II и в Банковия съюз, и предвид вече обявените програми на ЕС и на ЕЦБ, министър Горанов коментира, че България би могла да получи това, което вече е станало факт за Дания и Хърватска, а именно – одобряване на суапови линии между централните банки на тези две държави, които са извън еврозоната и ЕЦБ. Горанов съобщи, че БНБ е подала подобно писмо към ЕЦБ и страната ни очаква положително развитие като държава, потенциален член на ERM II. „Суаповата сделка помага на държавите, които са с плаващ валутен курс или с валутен борд, до определен обем, за който има специална формула, като БНБ да може да предоставя, без това да утежнява резервите й и покритието на лева, български левове на ЕЦБ, срещу което по фиксиран курс да получава евро до размера на одобрената суапова линия. Очаква се да бъдат одобрени няколко милиарда“ – обясни Горанов. Според него това е голяма подкрепа и гаранция за допълнителна стабилност на валутния борд, който макар да е обезпечен със 150 %, си остава един механизъм на фиксиран курс и в ситуация на криза трябва да бъде максимално защитен и укрепен. Това одобрение може да стане с присъединяването ни към ERM II или преди това, стига страната ни да успее да заяви достатъчно сериозните си намерения за присъединяването, убеден е финансовият министър.

„Участието на България в еврозоната е от изключителна полза, особено за малките икономики, защото в период на криза се вижда, че само колективните и координирани усилия на големите икономики, могат да решават проблемите“ – категоричен е министър Владислав Горанов.  

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Покана за уебинар „Възможности за подкрепа и финансиране на малки и средни предприятия“
29 април 2020 г., 10 часа Още
Съвместни глобални действия в шивашката промишленост
Международната организация на работодателите и Международната конфедерация на профсъюзите с призив за действия в подкрепа на сектора Още
БИЗНЕС И КОРОНАВИРУС
Владислав Горанов: 4,5 млрд. лв. ресурс под формата на финансови инструменти ангажира държавата за периода на кризата
В Държавен вестник: Промени в ПМС № 55 за условията и реда за изплащане на компенсации на работодателите
Разпоредбите на това постановление се прилагат и за работодатели, подали заявления до влизането му в сила Още
Становище на НАП относно сроковете за деклариране и внасяне на данъци и осигурителни вноски по време на извънредното положение
Информация за някои предприети мерки от държавите за предотвратяване на последиците от пандемията
Бюлетин на Министерство на външните работи, дирекция „Външноикономически отношения“ Още
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Публикувана е инструкция за възлагане на многоетапни обществени поръчки с обособени позиции в ЦАИС ЕОП
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Земеделците вече могат да заявяват по електронен път новите образци на трудови договори в селското стопанство
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Икономиката на Индия в условията на разпространението на COVID-19
СТИВ-Делхи Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Предложения за партньорство от Фондация "Сколково", Руска Федерация
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Общоевропейски хакатон EUvsVirus
24, 25 и 26 април 2020 г. Още