Брой 77 (2083), 22-04-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ

Икономиката на Индия в условията на разпространението на COVID-19


Във връзка с обявената от СЗО пандемия и предприетите мерки за ограничаване разпространението на COVID-19 в Индия и нейните отрицателни последици върху икономиката, финансите и социалната сфера, СТИВ - Делхи  уведомява за следното:

 1. Конкретни възможни отражения върху българската икономика вследствие на предприети мерки в Индия:

Към 16.04.2020 г. (на обяд) броят на заразените от COVID-19 в Индия е 12 456 души, 423 смъртни случая и напълно излекувани 1513 души като се предполага, че бройката е много по-голяма, поради недостига на тестове, липсата на достъп до здравеопазване на част от най-бедното население и твърде малкият брой извършвани изследвания в страната.

На 14 април т.г. министър-председателят на Индия Нарендра Моди заяви в телевизионно обръщение към нацията, че пълната карантина, която беше обявена в цялата страна от 25 март до 15 април 2020 г., ще бъде удължена до 03 май 2020 г. Той подчерта, че решението е взето след  консултации с отделните щатски правителства, повечето от които настояват за тази мярката.

Продължаването на извънредното положение и карантината в Индия с още 3 седмици неминуемо ще се отрази неблагоприятно на икономическото развитие и външната търговия на страната, включително на търговско-икономическите и инвестиционни отношения с България.  

Настоящата обстановка ще се отрази изключително неблагоприятно на българския износ на специално оборудване за Индия, която е сред основните пазари за българската военна промишленост. Липсата на полети и невъзможността за пътуване на военни и експерти между двете страни ще забави осъществяването на редица приемки и изпълнението на подписани договори за износ на българско специално оборудване за Индия. Същевременно очертаващата се сериозна икономическа криза в Индия ще намали планираните държавни разходите през 2020-21 г. за покупка на ново военно оборудване и ще отложи за неопределено време реализацията на планирани международни търгове в Индия в тази сфера, на които разчитат българските производители/износители на военно оборудване. Всичко това ще забави и реализацията на подписаното наскоро споразумение за стратегическо партньорство между „Арсенал“ АД и индийската корпорация „Kalyani Group”, включващо съвместно производство на военно оборудване в Индия.

През март т.г. индийският износ регистрира рекорден спад от 35%, а вносът от 29%, при положение, че извънредното положение и пълна карантина в Индия беше въведено на 25 март т.г., тоест през април т.г. икономическите резултати ще са много по-лоши.

МВФ вече предвижда ръст на БВП на Индия през 2020 г. в рамките на 1.9 %.

Очаква се от въведената карантина в Индия, засега общо за 6 седмици, страната да загуби над 250 млрд. щат. долара.

 

 1. Икономически мерки, предприети на индийското правителство за борба с последиците от пандемията:

      Нова актуална информация:

В телевизионното си изявление на 14.04.2020 г. за продължаване с три седмици на карантината в Индия, премиерът Моди подчерта, че след 20 април т.г. се планира и постепенно “разхлабване на някои ограничения”, въз основа на внимателно проследяване на резултатите на отделни райони и щати в ограничаването на пандемията и  възобновяване на някои важни икономически дейности, като селско стопанство и производство.

На 15.04.2020 г. Министерство на вътрешните работи на Индия оповести списък на  икономическите дейности, които ще могат да бъдат извършвани след 20 април 2020 г., както и на тези, които ще продължат да бъдат забранени.

В списъка със забранените икономически активности ще продължат да бъдат: пътуване по въздух, суша и вода; дейностите на образователните институции; индустриални и търговски дейности; хотелиерство и туризъм; киносалони, търговски центрове, театри; всички социални, политически и други събития, както и функционирането на религиозни обекти.

Разрешаването на някои икономически дейности след 20 април т.г. ще има за цел да осигури функциониране на селското стопанство и свързаните с него дейности, както и да се създадат възможности за работа на наемните работници. Някои индустриални дейности също ще бъдат разрешени при спазване на много стриктни мерки за безопасност. Разрешени са и всички дейности на дигиталната икономика.

Икономическите дейности ще бъдат регулирани от властите на щатско ниво въз основа на ръководства за безопасност. Всякакви дейности ще продължат да бъдат забранени в „зоните с високо ниво на зараза“.

Разрешени ще бъдат след 20 април т.г. следните икономически дейности в Индия:

 • движение на карго превози, както и транспорт на жизненоважни стоки, включително петрол и газ, хранителни продукти, медицински доставки, движение на работници, необходими за дейността на железопътни и въздушни превози, митници, пристанища, кораби и др. въз основа на издадени документи от съответните работодатели;
 • селскостопански дейности: дейности, свързани с обработване и прибиране на селскостопанската продукция, дейности на агенции, ангажирани в доставка на селскостопански продукти, движение на селскостопанска техника, магазини за селскостопанска техника и резервни части, директни маркетингови дейности от селските стопани;
 • риболов, включително превоз, маркетинг и продажба на продукцията, движение на работници;
 • функциониране на плантации за чай и кафе при заетост на  не повече  от 50% от работниците, пакетиране, логистика, маркетинг и продажби на продукцията при  заетост от максимум 50% от работниците;
 • животновъдство: събиране, обработка дистрибуция и продажба на мляко и млечни продукти от млекозаводите, в това число транспорт и доставки, дейности на животновъдните стопанства, производство на фуражи и др.
 • разрешени дейности на търговски и частни организации:
 • печатни и електронни медии;
 • IT услуги с до 50% от капацитета;
 • центрове за данни и кол центрове само за дейности на правителството;
 • центрове за социални дейности по схеми,  одобрени от правителството;
 • компании за електронна търговия, включително и транспортни средства, необходими за дейността им чрез специални разрешителни;
 • куриерски услуги;
 • складове на летища, пристанища, жп гари и други места по веригите за доставки;
 • дейности по охрана и поддръжка на жилищните  офис и пространства;
 • хотели, къщи за гости, мотели и др. подобни, в които са настанени лица под карантина, както и медицински  персонал, персонал на авиокомпании и кораби;
 • услуги от самонаети, като електротехници, поправка, водопроводчици, механици, дърводелци, IT;
 • индустрии, опериращи в селските райони - хранително-преработвателни, строежи на пътища, строителни и индустриални проекти, наети по държавната схема MNREGA за осигуряване на заетост, дейности на местните комунални центрове, с спазване на „социална дистанция“. Целта е създаване на заетост за най-бедните извън големите градове, включително мигриращите работници.
 • производствени и други индустриални дейности в Специалните икономически зони (SEZ), индустриални зони и други подобни след въвеждане на специални правила за безопасност и спазване на социална дистанция;
 • производство на хардуерни продукти, стоки от първа необходимост и опаковъчни материали също се разрешават;
 • въгледобив, добив на минерали и петрол.

Облекченията имат за цел създаване на заетост и съживяване на индустриалния и производствен сектор при спазване на мерки за безопасност. Същевременно остават опериращи всички важни елементи на финансовия сектор като Централната банка, банковите и застрахователни институции, капиталовите пазари и др. с цел осигуряване на достатъчно ликвидност и кредитна подкрепа на индустриалния сектор. Остават също в сферата на разрешените всички дейности, свързани със здравеопазване и социални дейности и веригите за доставки на важни стоки за  централното и щатските правителства.

Планира  се след 20 април т.г. и отваряне на фабрики извън големите индийски мегаполиси при спазване на нормите за социална дистанция, постепенно възобновяване на строителните инфраструктурни дейности, както и на дейностите по събиране на  селскостопанската продукция, като за целта ще бъде осигурено извозване на сезонните селскостопански работници.

От 15 април т.г. се въведе и електронно обслужване на индийските митници (виж информация ТУК) с цел намаляване на бюрократичната тежест и такси, както и ограничаване на директните контакти между митническите служители и вносителите/износителите, целящо защита от COVID-19.

Изготвил: Илия Деков, р-л СТИВ-Делхи

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Покана за уебинар „Възможности за подкрепа и финансиране на малки и средни предприятия“
29 април 2020 г., 10 часа Още
Съвместни глобални действия в шивашката промишленост
Международната организация на работодателите и Международната конфедерация на профсъюзите с призив за действия в подкрепа на сектора Още
БИЗНЕС И КОРОНАВИРУС
Владислав Горанов: 4,5 млрд. лв. ресурс под формата на финансови инструменти ангажира държавата за периода на кризата
В Държавен вестник: Промени в ПМС № 55 за условията и реда за изплащане на компенсации на работодателите
Разпоредбите на това постановление се прилагат и за работодатели, подали заявления до влизането му в сила Още
Становище на НАП относно сроковете за деклариране и внасяне на данъци и осигурителни вноски по време на извънредното положение
Информация за някои предприети мерки от държавите за предотвратяване на последиците от пандемията
Бюлетин на Министерство на външните работи, дирекция „Външноикономически отношения“ Още
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Публикувана е инструкция за възлагане на многоетапни обществени поръчки с обособени позиции в ЦАИС ЕОП
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Земеделците вече могат да заявяват по електронен път новите образци на трудови договори в селското стопанство
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Икономиката на Индия в условията на разпространението на COVID-19
СТИВ-Делхи Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Предложения за партньорство от Фондация "Сколково", Руска Федерация
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Общоевропейски хакатон EUvsVirus
24, 25 и 26 април 2020 г. Още