Брой 77 (2083), 22-04-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Публикувана е инструкция за възлагане на многоетапни обществени поръчки с обособени позиции в ЦАИС ЕОП


Агенцията по обществени поръчки публикува Инструкция относно възлагането на многоетапни обществени поръчки с обособени позиции в  Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

Описаният подход е приложим за всички многоетапни процедури, за които са поставени еднакви общи изисквания.

Важно: В случай че се стартира поръчка в ЦАИС ЕОП, в която за всяка обособена позиция са поставени различни изисквания, секция „Изисквания“ на „Общи изисквания“ трябва да остане празна. В нея не следва да се добавят каквито и да е въпроси/записи, в т.ч. и указания, като напр. указания за попълване на офертите и др.

Инструкцията е достъпна на Портала за обществени поръчки в секция „ЦАИС ЕОП – Актуално“.

НОВИНИ ОТ БТПП
Покана за уебинар „Възможности за подкрепа и финансиране на малки и средни предприятия“
29 април 2020 г., 10 часа Още
Съвместни глобални действия в шивашката промишленост
Международната организация на работодателите и Международната конфедерация на профсъюзите с призив за действия в подкрепа на сектора Още
БИЗНЕС И КОРОНАВИРУС
Владислав Горанов: 4,5 млрд. лв. ресурс под формата на финансови инструменти ангажира държавата за периода на кризата
В Държавен вестник: Промени в ПМС № 55 за условията и реда за изплащане на компенсации на работодателите
Разпоредбите на това постановление се прилагат и за работодатели, подали заявления до влизането му в сила Още
Становище на НАП относно сроковете за деклариране и внасяне на данъци и осигурителни вноски по време на извънредното положение
Информация за някои предприети мерки от държавите за предотвратяване на последиците от пандемията
Бюлетин на Министерство на външните работи, дирекция „Външноикономически отношения“ Още
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Публикувана е инструкция за възлагане на многоетапни обществени поръчки с обособени позиции в ЦАИС ЕОП
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Земеделците вече могат да заявяват по електронен път новите образци на трудови договори в селското стопанство
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Икономиката на Индия в условията на разпространението на COVID-19
СТИВ-Делхи Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Предложения за партньорство от Фондация "Сколково", Руска Федерация
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Общоевропейски хакатон EUvsVirus
24, 25 и 26 април 2020 г. Още