Брой 17 (527), 24-01-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП и работодателите в системата на просветата са за признаване на неформално придобити знания


Трудът на българския учител заслужава да бъде ценен и уважаван, но според постигнатите резултати от неговите ученици. Около това становище се обединиха председателят на БТПП Цветан Симеонов и Самуил Шейнин, председател на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България (СРСНПБ).

Палатата застава зад всеки ангажимент в подкрепа на усилията за свързване на обучението и пазара на труда.

По време на срещата бяха обсъдени теми, свързани с работата на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество, подобряване на професионалното образование и обучение, липсата на съвременна материална база за провеждане на практически занятия и стимули за по-голямо участие на бизнеса в процеса.

Обсъдиха се предимствата на дуалната система за професионално обучение, въвеждане на обучаващия в реална и модерна работна среда, както и ясна перспектива за работа след обучението. Отбелязано бе, че едновременно с това обаче е необходимо да не се ограничава общообразователната подготовка, която се осъществява успоредно с професионалното обучение, за да се запази възможността за продължаване на обучението във всички по-висши форми.

БТПП подкрепя проекта за разработване на Система за признаване на неформално и самостоятелно придобити знания, умения и компетентности. Това би била още една възможност за придобиване на професионална квалификация на работната сила, което ще повиши нейната пригодност за пазара на труда и ще улесни трудовата реализация и мобилността на работната сила.

БТПП се ангажира да направи запитване по въпросник, изготвен съвместно с СРСНПБ, до своите членове по всички актуални проблеми, свързани с образованието, професионалната квалификация, намиране на подготвени кадри, както и доколко фирмите са готови да отделят ресурси за подпомагане или изграждане на материални бази за провеждане на реални практически занятия.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП: Необходими са допълнителни аргументирани мотиви, за да се увеличат правата на областните управители във връзка с продажбата държавни имоти
В законопроект се предлага областните управители да получат право да продават държавни имоти с данъчна оценка до 500 хил. лв. Още
БТПП и работодателите в системата на просветата са за признаване на неформално придобити знания
Това е още една възможност за придобиване на професионална квалификация и трудова реализация Още
Покана за участие в "Мисия за растеж" в Неапол
Събитието е в рамките на „Стратегия за растеж Европа 2020: Промотиране на бизнес партньорство в Европа“ Още
Нови членове на Палатата
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
ЕБВР ще подкрепи проект за въвеждане на система за електронни обществени поръчки у нас
Предвижда се банката да предоставя и техническа помощ при реализацията на системата Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Министерството на финансите представи две нови наредби, свързани с борбата с данъчните измами
Целта е засилване на митническия контрол на акцизните стоки и въвеждането на фискалния контрол на високорискови стоки Още
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ РЕСУРСИ
Договорено е изграждане на междусистемна газова връзка България – Турция
Ще бъде създадена съвместна компания между НЕК и турски представител за износ на ел. енергия Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия препоръчва минимално изискуеми принципи за добива на шистов газ
Държавите членки, които желаят да използват такава практика, е необходимо да предприемат мерки по отношение на рисковете за здравето и околната среда Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Информационни семинари на тема: „Политики за насърчаване на износа. Възможности за финансиране
Те ще се проведат в различни градове на страната Още