Брой 17 (527), 24-01-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ЕБВР ще подкрепи проект за въвеждане на система за електронни обществени поръчки у нас


Днес Народното събрание ратифицира подписания през м. май т. г. Договор за услуги за подпомагане изпълнението на проект между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Европейската банка за възстановяване и развитие.

Договорът определя реда и условията за предоставяне на консултантски услуги от ЕБВР на МИЕТ във връзка с разработването и въвеждането на система за електронни обществени поръчки в България. Според клаузите му, услугите, предоставени от банката, ще се изразяват в консултантска помощ, свързана с проучване и анализ на добрите практики в държави-членки с успешно функциониращи системи за електронни обществени поръчки; изработване на варианти за концепция за въвеждане на съвременна електронна система за обществени поръчки, която правителството да одобри; предоставяне на експертна техническа помощ за практическа реализация на електронната система. Дейностите по договора се реализират с финансовата подкрепа на ОП „Техническа помощ”.

Въвеждането на електронно възлагане на обществени поръчки ще доведе до спестяване на време и ресурси за подготовка и провеждане на процедурите, намаляване на ролята на субективния фактор и минимизиране на риска от грешки, намаляване на административната тежест за бизнеса, както и значим екологичен ефект от отпадането на обмена на документи на хартия. От друга страна, използването на електронната система ще намали риска от корупция в обществените поръчки, ще доведе до по-голяма прозрачност при разходването на публични средства и до подобряване на бизнес климата.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП: Необходими са допълнителни аргументирани мотиви, за да се увеличат правата на областните управители във връзка с продажбата държавни имоти
В законопроект се предлага областните управители да получат право да продават държавни имоти с данъчна оценка до 500 хил. лв. Още
БТПП и работодателите в системата на просветата са за признаване на неформално придобити знания
Това е още една възможност за придобиване на професионална квалификация и трудова реализация Още
Покана за участие в "Мисия за растеж" в Неапол
Събитието е в рамките на „Стратегия за растеж Европа 2020: Промотиране на бизнес партньорство в Европа“ Още
Нови членове на Палатата
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
ЕБВР ще подкрепи проект за въвеждане на система за електронни обществени поръчки у нас
Предвижда се банката да предоставя и техническа помощ при реализацията на системата Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Министерството на финансите представи две нови наредби, свързани с борбата с данъчните измами
Целта е засилване на митническия контрол на акцизните стоки и въвеждането на фискалния контрол на високорискови стоки Още
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ РЕСУРСИ
Договорено е изграждане на междусистемна газова връзка България – Турция
Ще бъде създадена съвместна компания между НЕК и турски представител за износ на ел. енергия Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия препоръчва минимално изискуеми принципи за добива на шистов газ
Държавите членки, които желаят да използват такава практика, е необходимо да предприемат мерки по отношение на рисковете за здравето и околната среда Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Информационни семинари на тема: „Политики за насърчаване на износа. Възможности за финансиране
Те ще се проведат в различни градове на страната Още