Брой 17 (527), 24-01-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейската комисия препоръчва минимално изискуеми принципи за добива на шистов газ


Европейската комисия прие препоръка, имаща за цел осигуряване на подходящи предпазни мерки за опазване на околната среда и климата във връзка с технологията за „фракинг“ – хидравлично разбиване с големи водни количества, използвана по-специално при дейности във връзка със шистовия газ. Препоръката следва да послужи на всички държави членки, които желаят да използват такава практика, да предприемат мерки по отношение на рисковете за здравето и околната среда, както и да осигурят по-добра прозрачност на тази практика за гражданите. Също така, препоръката е насочена към създаване на равнопоставеност в рамките на стопанския отрасъл и към определяне на по-ясна нормативна рамка за инвеститорите.

Препоръката е придружена от съобщение, в което са разгледани възможностите и предизвикателствата при прилагането на „фракинг“ за добив на въглеводороди. И двата документа са част от по-широкообхватна инициатива на Европейската комисия за въвеждане на цялостна рамка за политиката в областта на климата и енергетиката за периода до 2030 г.

Въз основа на съществуващото законодателство на ЕС и допълвайки го, когато това е необходимо, препоръката призовава държавите членки да извършват по-специално следното:

  •   Предварително да планират разработките и да оценяват възможните кумулативни въздействия преди издаването на лицензи;
  •   Внимателно да оценяват въздействията върху околната среда и съответните рискове;
  •   Да осигуряват конструктивната цялост на сондажа в съответствие със стандартите за най-добра практика;
  •  Да проверяват качествените характеристики на местните води, въздух и почви, за да проследяват евентуални промени и да вземат мерки при поява на рискове;
  •   Да ограничават емисиите в атмосферата, включително на емисиите на парникови газове, чрез улавяне на съответните газове;
  •  Да информират обществеността за химикалите, използвани във всеки отделен сондаж, и
  •  Да осигуряват прилагане от страна на операторите на най-добрите практики в рамките на целия проект.

Европейската комисия ще продължи да подпомага обмена на информация с държавите членки, стопанския отрасъл и гражданските организации относно въздействието върху околната среда на проектите за шистов газ.

Съобщението и препоръката могат да бъдат намерени на следния сайт: http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/unconventional_en.htm

Допълнителни данни относно политиката в областта на климата и енергетиката има в: http://ec.europa.eu/clima/policies/2030/index_en.htm

Вж. също: Аудиовизуални материали могат да бъдат изтеглени от tvlink.org

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП: Необходими са допълнителни аргументирани мотиви, за да се увеличат правата на областните управители във връзка с продажбата държавни имоти
В законопроект се предлага областните управители да получат право да продават държавни имоти с данъчна оценка до 500 хил. лв. Още
БТПП и работодателите в системата на просветата са за признаване на неформално придобити знания
Това е още една възможност за придобиване на професионална квалификация и трудова реализация Още
Покана за участие в "Мисия за растеж" в Неапол
Събитието е в рамките на „Стратегия за растеж Европа 2020: Промотиране на бизнес партньорство в Европа“ Още
Нови членове на Палатата
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
ЕБВР ще подкрепи проект за въвеждане на система за електронни обществени поръчки у нас
Предвижда се банката да предоставя и техническа помощ при реализацията на системата Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Министерството на финансите представи две нови наредби, свързани с борбата с данъчните измами
Целта е засилване на митническия контрол на акцизните стоки и въвеждането на фискалния контрол на високорискови стоки Още
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ РЕСУРСИ
Договорено е изграждане на междусистемна газова връзка България – Турция
Ще бъде създадена съвместна компания между НЕК и турски представител за износ на ел. енергия Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия препоръчва минимално изискуеми принципи за добива на шистов газ
Държавите членки, които желаят да използват такава практика, е необходимо да предприемат мерки по отношение на рисковете за здравето и околната среда Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Информационни семинари на тема: „Политики за насърчаване на износа. Възможности за финансиране
Те ще се проведат в различни градове на страната Още