Брой 17 (527), 24-01-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ

Министерството на финансите представи две нови наредби, свързани с борбата с данъчните измами


„Новата Наредба за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи, върху средствата за измерване на акцизни стоки е разработена след направен анализ на практическото й прилагане за периода от издаването през 2010 до лятото на 2013 година." Това заяви заместник-министърът на финансите Людмила Петкова при представянето на две нови наредби, свързани с борбата с данъчните измами и целящи засилване на митническия контрол на акцизните стоки и въвеждането на фискалния контрол на високорискови стоки.

Анализът на ефекта от прилагането на Наредба № 3 от 2010 г. е показал липса на цялостна концепция по осъществявания контрол в обектите, в които се въвеждат, произвеждат, складират и извеждат акцизни стоки със средства за измерване и контрол, допълни Людмила Петкова. Констатирана е административна тежест за бизнеса, увеличени са разходите на икономическите оператори и митническата администрация. Има много неясни и дублиращи се разпоредби в Наредбата, водещи до правна несигурност. Събираната информация от контролните точки е била в много голям обем и с променливи величини и на практика е била неизползваема за превантивния контрол от Агенция „Митници". Людмила Петкова съобщи, че със сега действащата Наредба не е постигната основната цел, а именно увеличаване на количествата акцизни стоки, върху които е внесен акциз в бюджета.

Людмила Петкова даде пример за неефективността на Наредба № 3 от 2010 г. - анализът на количествата тютюневи изделия, върху които е платен акциз, показва тенденция за значително намаление на количествата в периодите след влизане в сила на действащата наредба.

Новата Наредба отразява всички препоръки на анализа за отстраняване на неефективните текстове и разпоредбите бяха обсъдени на работни срещи с браншовите организации в различните сектори, свързани с акцизни стоки, допълни заместник-министърът на финансите. Тя уточни, че се предвижда в данъчен склад или друг обект да се монтират средства за измерване и контрол в следните точки за контрол - при въвеждане, производство, складиране и извеждане на акцизни стоки.

Людмила Петкова представи и новата проектонаредба за фискалния контрол на стоки с висок фискален риск, който влезе в сила  от 1 януари 2014 г., съгласно направените промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. С Наредбата се създават ясни правила и процедури за осъществяване на ефективен фискален контрол от органите по приходите на Националната агенция за приходите (НАП). Заместник-министър Людмила Петкова заяви, че за 20 дни са направени 2237 проверки на транспортни средства и са поставени 172 бр. технически средства за контрол на стоките с висок фискален риск за предотвратяване на практики за данъчни измами и са извършени проверки за съответствие на стоките по вид и количество на мястото на тяхното получаване. Предстои да се подобри ефективността на контрола с цел да се спират само транспортни средства, превозващи стоки с висок фискален риск. В момента на граничните пунктове за улеснение на чуждестранните превозвачи се раздават информационни брошури на шест езика за това, че на територията на страната ни се извършва фискален контрол.

Презентациите на заместник-министър Людмила Петкова на пресконференцията можете да видите тук и тук.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП: Необходими са допълнителни аргументирани мотиви, за да се увеличат правата на областните управители във връзка с продажбата държавни имоти
В законопроект се предлага областните управители да получат право да продават държавни имоти с данъчна оценка до 500 хил. лв. Още
БТПП и работодателите в системата на просветата са за признаване на неформално придобити знания
Това е още една възможност за придобиване на професионална квалификация и трудова реализация Още
Покана за участие в "Мисия за растеж" в Неапол
Събитието е в рамките на „Стратегия за растеж Европа 2020: Промотиране на бизнес партньорство в Европа“ Още
Нови членове на Палатата
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
ЕБВР ще подкрепи проект за въвеждане на система за електронни обществени поръчки у нас
Предвижда се банката да предоставя и техническа помощ при реализацията на системата Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Министерството на финансите представи две нови наредби, свързани с борбата с данъчните измами
Целта е засилване на митническия контрол на акцизните стоки и въвеждането на фискалния контрол на високорискови стоки Още
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ РЕСУРСИ
Договорено е изграждане на междусистемна газова връзка България – Турция
Ще бъде създадена съвместна компания между НЕК и турски представител за износ на ел. енергия Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия препоръчва минимално изискуеми принципи за добива на шистов газ
Държавите членки, които желаят да използват такава практика, е необходимо да предприемат мерки по отношение на рисковете за здравето и околната среда Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Информационни семинари на тема: „Политики за насърчаване на износа. Възможности за финансиране
Те ще се проведат в различни градове на страната Още