Брой 80 (1344), 27-04-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП и Международната младежка камара обсъдиха идеи и възможности за активизиране на взаимното сътрудничество


Представители на Международната младежка камара (JCI) посетиха БТПП и разговаряха с председателя Цветан Симеонов. Обсъдени бяха идеи и възможности за засилено сътрудничество между БТПП и JCI България, като обмяна на информация за събития, участие в общи проекти, установяване на тясна връзка между регионалните палати и локалните секции на JCI.

От страна на БТПП, Цветан Симеонов запозна представителите на JCI с услугите, които предоставя Палатата и които представляват интерес за Младежката камара – достъп до модернизирания Търговски регистър на БТПП, функционирането на Арбитражния съд, провеждането на обучения и участието в международни бизнес делегации.

Представителите на JCI също презентираха своята дейност, като поставиха акцент върху международното сътрудничество, развитието на регионални структури, както и пресечните точки на интерес между двете институции. Приветстван бе интересът към по-тясно сътрудничество, като по време на срещата бе договорено и установяването на контактни лица между двете организации.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП и Международната младежка камара обсъдиха идеи и възможности за активизиране на взаимното сътрудничество
Установяване на преки контакти между регионалните палати и локалните секции на JCI Още
БТПП участва в Дебат относно енергийния пакет и състоянието на Eнергийния съюз
Обсъждане и приемане на становище относно преразглеждане на Директивата за енергийната ефективност Още
Среща с ръководството на фирма ШИПКА 99 АД
Обсъдени бяха въпроси, свързани с изисквания при износ на българската млечна продукция за Ливан Още
Заседание на Борда на GS1 в Европа
Въвеждането на нови услуги за фирмите, използващи стандартите GS1 – сред основните теми на заседанието Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Покана за презентация на Николай Мавроматис, основател и президент на Българската Асоциация на Бизнес Ангелите
16 май 2017 г. от 15.00 ч. в БТПП Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Наредба за реда и начина за водене на регистъра на лицата, които извършват внос, въвеждане на територията на страната, производство, продажба на дестилационни съоръжения
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Виетнам: Проектите за производство на електроенергия от слънчева енергия се ползват с преференции за инвестиции
Компонентите за тези проекти, които не са налични на местния пазар и трябва да са внос, са освободени от митнически такси Още
Международна промишлена изложба „ИННОПРОМ”
10-13 юли 2017 г., гр. Екатеринбург Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия представи европейския стълб на социалните права
За справедливо и правилно функциониране на пазарите на труда и социалните системи Още