Брой 80 (1344), 27-04-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ

Виетнам: Проектите за производство на електроенергия от слънчева енергия се ползват с преференции за инвестиции


СТИВ – Ханой съобщава, че  на 11 април 2017 г., министър-председателят на Виетнам официално е утвърдило Решение 11/2017/QD-TTg, което регламентира развитието на проекти във Виетнам, свързани с производството на електричество от слънчевата енергия.

Според решението на виетнамското правителство, Националната електрическа компания на Виетнам (EVN) е отговорна за изкупуването на цялото количество произведена електроенергия от соларните електростанции. Един киловатчас електроенергия ще се изкупува на цена 2086 виетнамски донги (без ДДС), което е еквивалентно на 9.35 цента($).

Компаниите, произвеждащи електроенергия от соларни електростанции, подписват договори за доставка на електроенергия с Министерството на промишлеността и търговията за срок от 20 години от датата на влизане в експлоатация на соларния парк. Предвидена е възможност за продължение след изтичане на този срок.

Инвеститорите в проекти за производство на електроенергия от слънчева енергия могат да бъдат както местни, така и чуждестранни юридически и физически лица. Капиталът за тези проекти може да бъде осигурен от местни или чуждестранни юридически или физически лица.

Компонентите и материалите за проектите за производство на електроенергия от слънчева енергия, които не са налични на местния пазар и трябва да се внесат от чужбина, са освободени от митнически такси.

Проектите за производство на електроенергия от слънчева енергия се ползват с преференциите за инвестиции във Виетнам. Корпоративният данък е 10% за срок от 15 години. Фирмите, разработващи такива проекти са освободени от данъци за срок от 4 години, а за следващите 9 години данъците са намалени с 50%.

За първите 3 години от влизането в експлоатация на соларните паркове, няма да се плаща наем за наетата земя (земята във Виетнам принадлежи на държавата по закон).

Проекти от 50MW и по-малко ще бъдат одобрявани от министерството на промишлеността и търговията, а тези, които са за повече от 50 MW – от министър-председателя.

Решението на виетнамското правителство относно проекти за производство на електроенергия от слънчева енергия влиза в сила от 1 юни 2017 година и е валидно до 30 юни 2019 година.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП и Международната младежка камара обсъдиха идеи и възможности за активизиране на взаимното сътрудничество
Установяване на преки контакти между регионалните палати и локалните секции на JCI Още
БТПП участва в Дебат относно енергийния пакет и състоянието на Eнергийния съюз
Обсъждане и приемане на становище относно преразглеждане на Директивата за енергийната ефективност Още
Среща с ръководството на фирма ШИПКА 99 АД
Обсъдени бяха въпроси, свързани с изисквания при износ на българската млечна продукция за Ливан Още
Заседание на Борда на GS1 в Европа
Въвеждането на нови услуги за фирмите, използващи стандартите GS1 – сред основните теми на заседанието Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Покана за презентация на Николай Мавроматис, основател и президент на Българската Асоциация на Бизнес Ангелите
16 май 2017 г. от 15.00 ч. в БТПП Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Наредба за реда и начина за водене на регистъра на лицата, които извършват внос, въвеждане на територията на страната, производство, продажба на дестилационни съоръжения
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Виетнам: Проектите за производство на електроенергия от слънчева енергия се ползват с преференции за инвестиции
Компонентите за тези проекти, които не са налични на местния пазар и трябва да са внос, са освободени от митнически такси Още
Международна промишлена изложба „ИННОПРОМ”
10-13 юли 2017 г., гр. Екатеринбург Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия представи европейския стълб на социалните права
За справедливо и правилно функциониране на пазарите на труда и социалните системи Още