Брой 80 (1344), 27-04-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проект на Наредба за реда и начина за водене на регистъра на лицата, които извършват внос, въвеждане на територията на страната, производство, продажба на дестилационни съоръжения


На сайта на Министерство на икономиката е публикуван Проект на Наредба за реда и начина за водене на регистъра на лицата, които извършват внос, въвеждане на територията на страната, производство, продажба, предоставяне или предлагане на дестилационни съоръжения за производство на етилов алкохол, дестилати. С наредбата се определят условията и редът за:

1. регистриране на лицата, които извършват дейности с дестилационни съоръжения за производство на етилов алкохол, дестилати и спиртни напитки;

2. издаване на удостоверения за регистрация на лицата по ал. 1;

3. водене на регистъра по чл. 142а от Закона за виното и спиртните напитки (ЗВСН) и вписването на данни за лицата, извършващи дейности с дестилационни съоръжения за производство на етилов алкохол, дестилати и спиртни напитки;

4. водене на документация и отчетност, свързани с контрола на дейности, извършвани с дестилационни съоръжения за производство на етилов алкохол, дестилати и спиртни напитки и обмен на информация.

Проект на наредбата

Мотиви

До 17.05.2017 г. може да изпращате Вашите мнения, становища и предложения на електронен адрес: c.dimitrova@mi.government.bg

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП и Международната младежка камара обсъдиха идеи и възможности за активизиране на взаимното сътрудничество
Установяване на преки контакти между регионалните палати и локалните секции на JCI Още
БТПП участва в Дебат относно енергийния пакет и състоянието на Eнергийния съюз
Обсъждане и приемане на становище относно преразглеждане на Директивата за енергийната ефективност Още
Среща с ръководството на фирма ШИПКА 99 АД
Обсъдени бяха въпроси, свързани с изисквания при износ на българската млечна продукция за Ливан Още
Заседание на Борда на GS1 в Европа
Въвеждането на нови услуги за фирмите, използващи стандартите GS1 – сред основните теми на заседанието Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Покана за презентация на Николай Мавроматис, основател и президент на Българската Асоциация на Бизнес Ангелите
16 май 2017 г. от 15.00 ч. в БТПП Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Наредба за реда и начина за водене на регистъра на лицата, които извършват внос, въвеждане на територията на страната, производство, продажба на дестилационни съоръжения
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Виетнам: Проектите за производство на електроенергия от слънчева енергия се ползват с преференции за инвестиции
Компонентите за тези проекти, които не са налични на местния пазар и трябва да са внос, са освободени от митнически такси Още
Международна промишлена изложба „ИННОПРОМ”
10-13 юли 2017 г., гр. Екатеринбург Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия представи европейския стълб на социалните права
За справедливо и правилно функциониране на пазарите на труда и социалните системи Още