Брой 80 (1344), 27-04-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Заседание на Борда на GS1 в Европа

На 25 и 26 април 2017 г. в Рига, Латвия, се проведе заседание на Борда на GS1 в Европа. В заседанието участват Цвета Братанова, изпълнителен директор на GS1 България и Любомир Гайдаров, заместник-изпълнителен директор на GS1 България. Обсъдиха се резултатите и напредъка по различни проекти, както и активността в различните стратегически направления:

  • Пари в брой – Eвропейската централна банка работи върху налагането на хармонизирана система за парите в брой, която да е базирана на стандартите.
  • Качество на данните – работи се върху модели на данните за различни сектори.
  • Плодове и зеленчуци – стъпката, която предстои да бъде направена, е внедряването на стандартите GS1 в сектора, за да се подобри експедитивността по веригата за доставки.
  • Last Mile – през юни ще бъде публикуван стандарт на CEN за идентификация на куриерските пратки, който препоръчва използването на GS1 идентификатор – SSCC. Следваща стъпка е разработване на стандарт за обмен на данни, свързани с доставката на пратки.

Във връзка с изискванията на директива за тютюневите изделия, се работи върху изграждането на Система за проследимост. Същата трябва да бъде готова и да започне да функционира до май 2019 г. GS1 в Европа участва в работна група, включваща основните играчи от сектора, във връзка с изграждането на тази система.

Друга основна тема на заседанието беше постигането на обща позиция във връзка с предстоящите промени в стратегията на организацията на глобално ниво и въвеждането на нови услуги за фирмите, използващи стандартите GS1, които ще бъдат гласувани на предстоящото Общо събрание в Лондон през май. Основни аспекти на предстоящите промени са: стимулиране на онлайн търговията и утвърждаване на организацията като сигурен източник на качествени данни за продуктите; повишаване безопасността и информираността на крайните потребители; предоставянето на синхронизирани решения, които да облекчат работата на бизнеса, да повишат ефективността на процесите и да разширят внедряването на стандартите в световен мащаб и в различните сектори на индустрията.

По традиция, на първото в рамките на годината заседание, се гласуват организационния и финансов отчет за изминалата календарна година и се одобрява бюджета и програмата за дейността за текущата година.

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП и Международната младежка камара обсъдиха идеи и възможности за активизиране на взаимното сътрудничество
Установяване на преки контакти между регионалните палати и локалните секции на JCI Още
БТПП участва в Дебат относно енергийния пакет и състоянието на Eнергийния съюз
Обсъждане и приемане на становище относно преразглеждане на Директивата за енергийната ефективност Още
Среща с ръководството на фирма ШИПКА 99 АД
Обсъдени бяха въпроси, свързани с изисквания при износ на българската млечна продукция за Ливан Още
Заседание на Борда на GS1 в Европа
Въвеждането на нови услуги за фирмите, използващи стандартите GS1 – сред основните теми на заседанието Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Покана за презентация на Николай Мавроматис, основател и президент на Българската Асоциация на Бизнес Ангелите
16 май 2017 г. от 15.00 ч. в БТПП Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Наредба за реда и начина за водене на регистъра на лицата, които извършват внос, въвеждане на територията на страната, производство, продажба на дестилационни съоръжения
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Виетнам: Проектите за производство на електроенергия от слънчева енергия се ползват с преференции за инвестиции
Компонентите за тези проекти, които не са налични на местния пазар и трябва да са внос, са освободени от митнически такси Още
Международна промишлена изложба „ИННОПРОМ”
10-13 юли 2017 г., гр. Екатеринбург Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия представи европейския стълб на социалните права
За справедливо и правилно функциониране на пазарите на труда и социалните системи Още