Назад

GS1 България отбелязва своя 30-годишен юбилейПрез 2014г. стартира първото мобилно приложение за проверка легитимността на баркодовете

Тридесет години са впечатляваща годишнина за дейността на една организация, преминала от своето създаване през много периоди на трансформация и растеж, трудности и предизвикателства, но запазила своята идентичност и продължаваща да изпълнява функциите си на една от 115-те национални структури  на Международната  организация GS1 .

GS1 България  e създадена в края на 1991 година с приемането й за член на EAN International и с възлагането на функциите на национална организация на Бюро ЕAN  България към Българската търговско-промишлена палата.

От самото си начало GS1 България се превръща в отправна точка за бизнес общността у нас по повод прилагането на водещите стандарти в международната търговия след 1992 г., когато за пръв път баркод  (тогава  EAN) се сканира на каса в търговски обект в страната.

За изминалите години могат да бъдат изброени редица постижения, сред които: системен контрол върху правилното прилагане на стандартите, борба срещу незаконната търговия, високо качество на данните, подавани към Глобален регистър на GS1 и в рамките на Националния каталог , активно консултиране на българската здравна общност  за маркировката на лекарства, съгласно изискванията на европейските регулации, и др.

30 години по-късно GS1 България може да се поздрави с друго важно  постижение – осигуряването  на  достъп на българските  фирми до най-голямата в света мрежа за продуктови данни  ( Global Data Synchrinization Network).

През всичките тези нелеки години организацията работи и се развива с осъзнатата отговорност за осигуряване на уникална идентичност и прозрачност по веригите за доставки  на големите търговски вериги.

Основната цел, отговорност и ангажимент на организацията са да предлага ефективни решения на индустрията. Те  служат на потребителите и пациентите, за да се осигуряват непрекъснати доставки на жизненоважни лекарства, продуктите да бъдат идентифицирани уникално с оглед достигането им до своите крайни дестинации и информацията за тях да бъде споделяна открито и ефективно.

Стандартите GS1 помагат това да се случи. Като неутрална организация с нестопанска цел организацията обединява заинтересованите страни от цялата верига за доставки от цял свят с цел разработване и внедряване на оперативно съвместими глобални стандарти.

Дигитализацията на търговията и бизнеса получи силен тласък в резултат на трудностите и предизвикателствата пред икономиките във връзка с пандемията през последните години. Новите условия породиха нова стратегия на организацията, насочена към внедряването на стандартите GS1 в дигиталния свят, за да подпомогне трансформацията на индустрията в полза на потребителите и пациентите. Основният акцент  отговаря на повишената нужда от идентификация, проследимост, организация на веригата за доставки, онлайн продажби и платформи за електронна търговия, като в съвременния фокус на GS1 са следните пет сектора:

Здравеопазване;

Търговия на дребно и потребителски стоки ;

Платформите за електронна търговия;

Транспорт и логистика;

Техническа индустрия.

По повод 30 години членство на България в международната общност GS1 ще се проведе конференция на  30-ти септември (четвъртък) - виж  ТУК