Назад

ЕВРОПАЛАТИ с коментар относно енергийните източници и заплахата от растяща инфлация


Асоциацията на Европейските търговски палати /ЕВРОПАЛАТИ/ призовава за по-голямо ангажиране на бизнес общността по въпросите на екологията и кръговата икономика. От Асоциацията смятат, че повишаването на цените на енергията ще е последица, ако някои енергийни източници бъдат премахнати, преди да е налице подходящa алтернатива. Председателят на ЕВРОПАЛАТИ Кристоф Лайтъл отбелязва: „Трябва да вземем предвид и пропорциите: Европа е отговорна за 8% от глобалните въглеродни емисии, а Китай за 28%. Глобалният проблем също се нуждае от глобални решения и Европа трябва да бъде много по-ангажирана с това. Следователно предложението на ЕВРОПАЛАТИ за генерален план, включващ всички заинтересовани страни и определяне на конкретни годишни стъпки, е по-актуално от всякога. Казвам съвсем ясно: политиката ще се провали, ако не включва бизнес общността!“

Председателят Лайтъл счита, че е важно ЕВРОПАЛАТИ да разработи навременни механизми за управление в дискусиите с Комисията, за да предотврати  надвисналата опасност от растяща инфлация. Това е в контраст с становищата на Европейската централна банка и други експерти, които приемат ниво от 2% инфлация. Според ЕВРОПАЛАТИ тези нива на инфлация ще се променят на база на фактите и тенденциите за развитие. Тази тема е широко дискутирана. Някои експерти виждат увеличаването на цените на енергията, суровините и готовите продукти, но и предстоящите тежести от сертификатите за емисии, като двигател на инфлацията, който ще окаже влияние върху цените, а впоследствие и върху заплатите, и по този начин ще предизвика висок процент на инфлация. Това от своя страна ще засегне много от държавите и техните бюджети, но и бизнеса и неговите заеми. Ето защо са необходими навременни действия, отбелязват още от Асоциацията.