Назад

РТИК стартира нов проект, насочен към опазването и защита на обекти NATURA 2000


Само преди три месеца стана ясно, че Русенската търговско-индустриална камара има възможност да започне работа по нов амбициозен проект: Цифрови Образователни Геоинформатични Методологии за Мониторинг на Ландшафта (GEOLAND). В основата на проекта стои идеята за Гражданската наука (Citizen science), и това не е изненада, тъй като целта е и масова информационна кампания, която да събуди обществото по належащите проблеми по наблюдаването на измененията в заобикалящата ни природа. 

Партньорите по проекта от общо 5 европейски държави успяха да организират и първата официална среща по проекта въпреки наложените от COVID-19 пандемията международни ограничения. Тя се състоя в гр. Ретимно,  Крит, Гърция. 

По време на срещата бяха обсъдени и първите предстоящи дейности по проекта, а именно създаването на Образователен наръчник за мониторинг на Европейски пейзажи. Той е насочен към студенти и преподаватели от висшето образование, които имат специфичен интерес да работят в областта на опазването на околната среда и ландшафта. Иновативният аспект на този първи за проекта продукт е свързан с обучението на значителен брой студенти  за използване както на граждански научни, така и на геоинформатични методологии при внедряването на Eвропейската конвенция за ландшафта (ЕКЛ). Това ще бъде постигнато чрез иновативно комбиниране на образователни методи, най-съвременни технологии, цифрови инструменти и отворени ресурси.

Повече информация за напредъка на проекта - на официалната Facebook страница на проекта тук

Повече информация относно проекта може да откриете на уебсайт тук, както в официалния уебсайт на проекта тук.