Брой 207 (2213), 28-10-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Разработен е анализ на риска от текучество на персонала в българските предприятияБългарската търговско-промишлена палата проведе виртуална дискусия на фокус група  по проект „Устойчива заетост и превенция на текучеството на работната сила“*. Като продължение на предишни подобни срещи, проведени на живо и в електронен формат, представители на работодателите, синдикални организации, граждани и фирми обсъдиха параметрите на разработения анализ на риска от текучество на персонала в българските предприятия.

Анализът на риска включва идентифициране и оценяване на потенциални рискови фактори, които могат да повлияят негативно върху организационната ефективност на дадена фирма, свързани с текучеството на персонала, като същевременно предостави възможност за търсене на подходи за тяхното преодоляване.

Целта на анализа е да опише етапите, през които преминава процесът по оценка на риска, използвания подход и методите, с помощта на които да бъде събирана нужната за анализа статистическа информация.

Беата Папазова, ръководител на проекта и представител на БТПП, заедно с Камелия Петкова, анализатор, представиха разработения анализ на риска от текучество на персонала.

В рамките на настоящия проект рисковите фактори бяха групирани в следните категории, които според наличните социологически данни в най-голяма степен оказват влияние върху текучеството на персонала:

  • Финансова политика;
  • Стил на управление;
  • Характеристика и условия на работната среда;
  • Кариера;
  • Баланс между работа и личен живот.

Участниците в дискусията коментираха различните фактори и дадоха допълнителни предложения за обогатяването им и определяне на най-важните за намаляване на текучеството.

На базата на извършената оценка на риска, всеки един работодател ще има възможността да предприеме подходящи действия, с цел минимизиране на рисковете от текучество на персонала в съответното предприятие/фирма. Проектът ще разработи и мобилно приложение, което ще подпомага определянето на действията, с които да се борим с текучеството на персонала. Очаквайте допълнителна информация в сайта на БТПП.

----------------------

* Проект BG05M9OP001-1.051-0004-C01 „Устойчива заетост и превенция на текучеството на работната сила“ се  финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“ и съфинансира от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Българо-корейската търговско-промишлена палата е готова да съдейства за внос от Корея на медицински апарати
Директен контакт с корейски производители, логистична подкрепа при сделките Още
Разработен е анализ на риска от текучество на персонала в българските предприятия
Мобилно приложение ще подпомага работодателите за ограничаване на текучеството Още
НОВИНИ ОТ ЕВРОПАЛАТИ
Асоциацията на европейските палати призовава за свободна търговия между ЕС и Турция и за избягване на бойкоти върху продуктите на ЕС
БИЗНЕС И КОРОНАВИРУС
Над 178 млн. лв. са одобрените кредити по двете гаранционни програми на ББР
Срокът за кандидатстване и по двете гаранционни програми е до края на 2020 година Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за водоснабдяването и канализацията.
С окрупняването на ВиК дружествата ще се реши проблемът с осигуряване на квалифициран персонал Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
EIF 2020 Digital Energy Congress & Expo – Дигитален енергиен конгрес и експо
4-6 ноември 2020 г., Турция Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Социални облигации на стойност 17 милиарда евро по инструмента SURE на ЕС, регистрирани за търговия на Люксембургската фондова борса
Инструментът допринася за стратегията за устойчиво развитие, определена от ЕС. Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network