Брой 207 (2213), 28-10-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Социални облигации на стойност 17 милиарда евро по инструмента SURE на ЕС, регистрирани за търговия на Люксембургската фондова борса


Люксембургската фондова борса (LuxSE) на 27 октомври отбеляза регистрирането за търговия на първите социални облигации, емитирани по инструмента SURE на ЕС, в присъствието на европейския комисар по въпросите на бюджета и администрацията Йоханес Хан и на министър-председателя на Люксембург Ксавие Бетел. По-рано тази година ЕС създаде Европейския инструмент за временна подкрепа с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредни обстоятелства (SURE), за да помогне да бъдат защитени работните места и работниците в цяла Европа, които бяха силно засегнати от пандемията от COVID-19. Социалните облигации ще се предлагат на Люксембургската зелена борса (LGX).

Безпрецедентен интерес от страна на инвеститорите

Емитираните социални облигации на стойност 17 милиарда евро са първата по рода си емисия на социални облигации от страна на Европейската комисия. Тя се състои се от два транша: транш в размер на 10 милиарда евро с 10-годишен матуритет и транш от 7 милиарда евро с 20-годишен матуритет. Обемът на записаните облигации беше 13 пъти по-голям от този на предложените облигации, като търсенето надхвърли 233 милиарда евро. Това е израз на огромната подкрепа от страна на инвеститорската общност за социални облигации в защита на работните места и в подкрепа на борбата с нарастващата безработица в европейските държави, предизвикана от пандемията от COVID-19 и произтичащата от нея икономическа криза.

Борба с безработицата

По-рано този месец Европейската комисия установи рамка за социални облигации, съгласувана с Принципите за социалните облигации на Международната асоциация на капиталовите пазари. Независимата оценка на рамката за социални облигации, извършена от Sustainalytics, беше положителна. Емисията на социалните облигации в рамките на Програмата на ЕС за емитиране на дългови инструменти се урежда от люксембургското право.

По инструмента SURE на ЕС могат да се заемат средства на капиталовите пазари в размер до 100 милиарда евро в подкрепа на усилията за защита на работните места и за борба с безработицата в цяла Европа. До този момент 17 държави членки ще получат финансова подкрепа на обща стойност 87,9 милиарда евро по програмата за защита на работните места и работниците в съответните държави. Съгласно рамката за социални облигации държавите членки ще докладват за разпределението на средствата и за конкретното въздействие по отношение на броя на подпомогнатите работни места.

Акцент върху социалното измерение

Социални облигации по инструмента SURE на ЕС са регистрирани за търговия на Люксембургската фондова борса и се предлагат на Люксембургската зелена борса — водещата световна платформа, посветена изключително на устойчивите ценни книжа. LuxSE учреди LGX през 2016 г. като пряк принос към Парижкото споразумение относно изменението на климата и целите на ООН за устойчиво развитие. LGX улеснява устойчивите инвестиции и спомага за пренасочване на капиталовите потоци към екологосъобразно и устойчиво развитие. Днес LGX обхваща около 830 ценни книжа на стойност над 320 милиарда евро.

Рамката на ЕС за социални облигации по инструмента SURE ще допринесе за постигането на напредък по цел 3 на ООН за устойчиво развитие „Добро здраве и благосъстояние“ и цел 8 „Достоен труд и икономически растеж“. По този начин програмата за социални облигации по инструмента SURE допринася за стратегията за устойчиво развитие, определена от ЕС.

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Българо-корейската търговско-промишлена палата е готова да съдейства за внос от Корея на медицински апарати
Директен контакт с корейски производители, логистична подкрепа при сделките Още
Разработен е анализ на риска от текучество на персонала в българските предприятия
Мобилно приложение ще подпомага работодателите за ограничаване на текучеството Още
НОВИНИ ОТ ЕВРОПАЛАТИ
Асоциацията на европейските палати призовава за свободна търговия между ЕС и Турция и за избягване на бойкоти върху продуктите на ЕС
БИЗНЕС И КОРОНАВИРУС
Над 178 млн. лв. са одобрените кредити по двете гаранционни програми на ББР
Срокът за кандидатстване и по двете гаранционни програми е до края на 2020 година Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за водоснабдяването и канализацията.
С окрупняването на ВиК дружествата ще се реши проблемът с осигуряване на квалифициран персонал Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
EIF 2020 Digital Energy Congress & Expo – Дигитален енергиен конгрес и експо
4-6 ноември 2020 г., Турция Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Социални облигации на стойност 17 милиарда евро по инструмента SURE на ЕС, регистрирани за търговия на Люксембургската фондова борса
Инструментът допринася за стратегията за устойчиво развитие, определена от ЕС. Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network