Брой 232 (489), 28-11-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Япония подкрепя България в стратегията за енергийна ефективност 2020

Лекция „Предложението на Япония за умно общество 2020“ събра в БТПП над 100 участници, сред които представители на бизнеса, на обществени организации и на академичните среди. Събитието, организирано по инициатива и с подкрепата на Посолството на Япония в София, откри главният секретар на БТПП Васил Тодоров. Той изтъкна важността на дългогодишното партньорство между България и Япония и сътрудничество между Палатата и Посолството на Япония, както и дейността на Българо-японския и Японо-българския икономически съвет. В тази връзка всяка година БТПП връчва  японската награда за качество „БОСЕЙ” на успешна българска фирма, като за 2013 г. това бе собственикът на бранда “Happy Sushi”. Данните за двустранния стокообмен 2012 г. в размер на 112 млн. щ. дол. показват наличието на неизползван потенциал за развитие на икономическите отношения. БТПП оказва пълно съдействие за развитието на тези отношения, като днешното събитие е част от реализирането на тази задача, подчерта Тодоров. Той акцентира и върху актуалността на темата на лекцията с оглед интензивния процес на програмиране на средствата за следващия бюджетен период за ЕС 2014-2020, които ще бъдат насочени към схеми като подобряване на градската среда и енергийна ефективност.

Тошио Сугиура, съветник в Посолство на Япония, прочете поздравителен адрес от японския посланик Н.Пр. Такаши Коидзуми. В него бе изтъкнато, че се очаква България да се ангажира с политика за икономия на енергия в изпълнение на стратегията на ЕС Енергия 2020 за конкурентоспособна, устойчива и сигурна енергетика. Посочено бе, че един от начините за постигане й е концепцията за умно общество.

Темата представи с лекция Фумитоши Емура, ръководител на отдел „Насърчаване на бизнеса към интелигентно управление на търсенето, умни градски проекти и бизнес проекти за социална иновация“ в японската компания Хитачи. Той очерта различни идеи за социални иновации и практически примери, въз основа на опита и проектите, реализирани досега от Хитачи в трети страни - във Великобритания, в Мауи (САЩ) и Малага (Испания). Презентирани бяха възможности за оптимизация на предлагането и търсенето на енергия от възобновяеми източници, ефективното използване на електроенергия чрез „интелигентни мрежи“, които могат да разпределят електричество според моделите на потребление, както и наблюдение на потреблението на енергия в дома чрез използването на „интелигентни датчици“. Предложенията представляват комбинация от различни технологични мерки за постигането на нов вид обществена инфраструктура. 

След лекцията последва оживена дискусия по въпроси, насочени основно към възможностите за реализиране на подобни проекти у нас.

НОВИНИ ОТ БТПП
След Разград срещите на БТПП с бизнеса продължиха във Варна
С кмета на Варна и със заместник-областния управител бяха обсъдени прогнозите за социално-икономическото развитие на региона Още
Япония подкрепя България в стратегията за енергийна ефективност 2020
Предложението на Япония за „Умно общество 2020“ бе представено в Палатата Още
Българо-египетски срещи в София
Египетска бизнес делегация посети страната ни в рамките на обиколка, включваща и други съседни държави Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
На форум в Нови Сад председателят на Видинската палата бе удостоен с наградата „Дунавски цвят”
НОВИНИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА БТПП
Конкурс за иновативни бизнес проекти на „Асарел-Инвестмънт“ ЕАД
Срокът за участие в първия етап на конкурса е 31 декември 2013 г. Още
БИЗНЕС СРЕДА
НСИ: По-благоприятeн бизнес климат в промишлеността и в сектора на услугите
В търговията на дребно се наблюдава понижение на показателя на бизнес климата Още
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Национална стратегия за развитие на горския сектор за периода 2013 - 2020 г.
Изпълнението на стратегията е насочено към поддържането на жизнени, продуктивни и многофункционални гори, устойчив, конкурентоспособен и иновативен горски сектор Още
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Смесеният българо-иракски комитет за търговско, икономическо и техническо сътрудничество заседава в София
В началото на следващата година ще се състои българо-иракски бизнес форум Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК предлага разпоредби за защита срещу кражба на поверителна търговска информация
Според проучване, през последните десет години всяко пето дружество поне веднъж е било жертва на опит за кражба на търговска тайна Още