Брой 232 (489), 28-11-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БИЗНЕС СРЕДА

НСИ: По-благоприятeн бизнес климат в промишлеността и в сектора на услугите


С 1,7 пункта се покачва общият показател на бизнес климата през ноември 2013 г. в сравнение нивото си от октомври., показват изнесените днес данни на Националния статистически институт (НСИ). Това се дължи на по-благоприятния бизнес климат в промишлеността и в сектора на услугите.

Явно мениджърите в индустриалния сектор възвръщат оптимизма си. Същевременно през ноември съставният показател „бизнес климат в промишлеността” се повишава с почти същото ниво, с което намаля предходния месец. Сега отчита ръст от 4.3 пункта в сравнение с предходния месец поради подобрените оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията.

Настоящата производствена активност обаче се оценява като намалена, както и очакванията за следващите три месеца са по-неблагоприятни в сравнение с изразените мнения през миналия месец.

Несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене от страната остават основните пречки за развитието на бизнеса в отрасъла, посочени съответно от 55.4 и 43.3% от промишлените предприемачи, очитат данните на НСИ.

По отношение на продажните цени преобладаващите очаквания са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

През ноември съставният показател „бизнес климат в строителството” остава приблизително на равнището си от октомври. Очакванията на строителните предприемачи както за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца, така и за строителната активност през следващите три месеца са по-неблагоприятни.

Основният фактор, затрудняващ дейността в отрасъла, продължава да бъде несигурната икономическа среда, следвана от финансовите проблеми. Същевременно анкетата отчита засилване на отрицателното влияние на фактора „конкуренция в бранша” (с 4.4 пункта).

Относно продажните цени в строителството мениджърите очакват те да останат без промяна през следващите три месеца.

Междувременно съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно” се понижава с 0.6 пункта, което се дължи на по-умерените очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Относно обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца очакванията им са също по-резервирани.

Несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене остават факторите, затрудняващи в най-голяма степен развитието на бизнеса в отрасъла, като през ноември се забелязва намаление на негативното влияние на третия по важност фактор „конкуренция в бранша” (с 6.0 пункта).

По отношение на продажните цени търговците предвиждат запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

През ноември съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите” нараства с 0.9 пункта поради по-благоприятните оценки на мениджърите за настоящото бизнес състояние на предприятията. Мненията им по отношение на настоящото и очакваното търсене на услуги обаче са по-резервирани.

Основната пречка за развитието на дейността в сектора продължава да бъде несигурната икономическа среда, следвана от конкуренцията в бранша. През последния месец обаче анкетата отчита засилване на неблагоприятното въздействие на фактора „недостатъчно търсене”.

Относно продажните цени в сектора на услугите мениджърите предвиждат те да останат без промяна през следващите три месеца.

Припомняме, че повече оптимизъм има в очакванията на фирмите за 2014 г. според резултатите от проучване на бизнес климата, извършено от Българската търговско-промишлена палата сред 607 фирми от цялата страната.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
След Разград срещите на БТПП с бизнеса продължиха във Варна
С кмета на Варна и със заместник-областния управител бяха обсъдени прогнозите за социално-икономическото развитие на региона Още
Япония подкрепя България в стратегията за енергийна ефективност 2020
Предложението на Япония за „Умно общество 2020“ бе представено в Палатата Още
Българо-египетски срещи в София
Египетска бизнес делегация посети страната ни в рамките на обиколка, включваща и други съседни държави Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
На форум в Нови Сад председателят на Видинската палата бе удостоен с наградата „Дунавски цвят”
НОВИНИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА БТПП
Конкурс за иновативни бизнес проекти на „Асарел-Инвестмънт“ ЕАД
Срокът за участие в първия етап на конкурса е 31 декември 2013 г. Още
БИЗНЕС СРЕДА
НСИ: По-благоприятeн бизнес климат в промишлеността и в сектора на услугите
В търговията на дребно се наблюдава понижение на показателя на бизнес климата Още
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Национална стратегия за развитие на горския сектор за периода 2013 - 2020 г.
Изпълнението на стратегията е насочено към поддържането на жизнени, продуктивни и многофункционални гори, устойчив, конкурентоспособен и иновативен горски сектор Още
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Смесеният българо-иракски комитет за търговско, икономическо и техническо сътрудничество заседава в София
В началото на следващата година ще се състои българо-иракски бизнес форум Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК предлага разпоредби за защита срещу кражба на поверителна търговска информация
Според проучване, през последните десет години всяко пето дружество поне веднъж е било жертва на опит за кражба на търговска тайна Още