Брой 232 (489), 28-11-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ

Национална стратегия за развитие на горския сектор за периода 2013 - 2020 г.


Правителството взе решение за приемане на Национална стратегия за развитие на горския сектор в България за периода 2013 - 2020 г. (НСРГСРБ 2013 - 2020 г.).

Стратегията е изготвена от работна група към МЗХ, включваща представители на научните среди и неправителствени екологични и браншови организации. Отразени са всички постъпили целесъобразни бележки и предложения в рамките на работната група и последвалото обществено обсъждане и съгласуване.

Изпълнението на стратегията е насочено към поддържането на жизнени, продуктивни и многофункционални гори, устойчив, конкурентоспособен и иновативен горски сектор, съхранено биологично разнообразие, количество и качество на водните ресурси в горските територии. Предвижда се секторът да подпомага икономическото развитие на страната, да осигурява условия за пълноценна реализация на заетите, да способства в максимална степен за смекчаване на ефекта от промяната в климата и да гарантира поддържането на здравословна околна среда.

НСРГСРБ 2013 - 2020 г. формулира три стратегически цели на националната политика в горския сектор в средносрочен план:

  • Осигуряване на устойчиво развитие на горския сектор чрез постигане на оптимален баланс между екологичната функция на горите и тяхната способност дългосрочно да предоставят материални ползи и услуги;
  • Засилване на ролята на горите за осигуряване на икономически растеж на страната и по-равномерно (балансирано) териториално социално-икономическо развитие;
  • Увеличаване на приноса на горския сектор в зелената икономика.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
След Разград срещите на БТПП с бизнеса продължиха във Варна
С кмета на Варна и със заместник-областния управител бяха обсъдени прогнозите за социално-икономическото развитие на региона Още
Япония подкрепя България в стратегията за енергийна ефективност 2020
Предложението на Япония за „Умно общество 2020“ бе представено в Палатата Още
Българо-египетски срещи в София
Египетска бизнес делегация посети страната ни в рамките на обиколка, включваща и други съседни държави Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
На форум в Нови Сад председателят на Видинската палата бе удостоен с наградата „Дунавски цвят”
НОВИНИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА БТПП
Конкурс за иновативни бизнес проекти на „Асарел-Инвестмънт“ ЕАД
Срокът за участие в първия етап на конкурса е 31 декември 2013 г. Още
БИЗНЕС СРЕДА
НСИ: По-благоприятeн бизнес климат в промишлеността и в сектора на услугите
В търговията на дребно се наблюдава понижение на показателя на бизнес климата Още
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Национална стратегия за развитие на горския сектор за периода 2013 - 2020 г.
Изпълнението на стратегията е насочено към поддържането на жизнени, продуктивни и многофункционални гори, устойчив, конкурентоспособен и иновативен горски сектор Още
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Смесеният българо-иракски комитет за търговско, икономическо и техническо сътрудничество заседава в София
В началото на следващата година ще се състои българо-иракски бизнес форум Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК предлага разпоредби за защита срещу кражба на поверителна търговска информация
Според проучване, през последните десет години всяко пето дружество поне веднъж е било жертва на опит за кражба на търговска тайна Още