Брой 1 (1013), 04-01-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Бизнесът очаква ръст на износа през 2016 година


Близо половината фирми у нас очакват да реализират по-големи приходи от износ през новата година. Прогнозата е на Българската търговско-промишлена палата. Разчетите дават основания за умерен оптимизъм на работодателите за развитието на икономиката през 2016-а. По отношение на заетостта обаче има по-малко положителни очаквания за увеличаването й през 2016 година спрямо 2015 година, най-вече заради увеличаването на осигуровките и минималната работна заплата.

Очакванията на бизнеса за 2016-а година са умерено-оптимистични. Родните фирми прогнозират нарастване на износа, но запазване на вътрешното потребление на нивото от миналата година.

Намалява и броят на фирмите, които планират да увеличат броя на служителите си. През 2015-а една трета от компаниите са обявили намерение да наемат нови хора. Прогнозата за новата година обаче не е толкова оптимистична.

Иначе работодателите очакват през 2016-а най-търсени да бъдат специалистите с техническо образование.

Освен тревогите на бизнеса заради липсата на достатъчно квалифицирани кадри, най-големите опасения са свързани с високите цени на енергията и суровините.

НОВИНИ ОТ БТПП
Бизнесът очаква ръст на износа през 2016 година
По отношение на заетостта обаче има по-малко положителни нагласи Още
БТПП издава удостоверения на класираните фирми в "ТОП 100" и "ТОП 1500+"
Добър атестат за конкретната фирма пред настоящи и потенциални партньори Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Олег Стоилов: 2015 беше добра за бизнеса в Стара Загора
Положителното е, че градът започва да развива и други отрасли като машиностроене и дървопреработване Още
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Одобрен е годишен план за изпълнение на актуализираната Национална стратегия за демографско развитие
За преодоляване на демографските дисбаланси, свързани с ниската раждаемост, миграционни процеси... Още
СТАТИСТИКА И ОТЧЕТНОСТ
Годишна отчетност за дейността на предприятията
И през 2016 г. ще продължи да функционира изграденият от НСИ и НАП единен вход за подаване на годишните отчети за дейността Още
МИТНИЦИ И МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Обнародвани са два регламента на Европейската комисия, свързани със създаване на Митнически кодекс на Съюза от 1 май 2016 г.
Целта е да се модернизират и автоматизират митническите процедури, да се улесни дейността на икономическите оператори Още