Брой 1 (1013), 04-01-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП издава удостоверения на класираните фирми в "ТОП 100" и "ТОП 1500+"


БТПП продължава издаванeто на удостоверения на класираните фирми в ТОП 100 и ТОП 1500+. Притежанието на удостоверението е добър атестат за всяка фирма, защото класациите са извършени на обективен принцип – използвани единствено данни от финансовите отчети на компаниите.

Впечатляващи са резултатите на компаниите от различните класации: висок ръст на приходите от продажби (средното увеличение е 174% през 2014 г. спрямо 2013 г.) добра рентабилност (средна печалба от 38 лв. на всеки 100 лв. приходи от продажби) и рекордно увеличение на печалбата (среден ръст от 339% през 2014 г. спрямо 2013 г.).

Кой може да получи удостоверение?

Всички класирани фирми от ТОП 100 и ТОП 1500+. Проверете дали Вашата фирма е сред тях:

  • ТОП 100 Фирми, водещи в икономиката на България през 2014 година, издание 2015 г. - ТУК
  • ТОП 1500+ Фирми, класирани по величината на нетните приходи от продажби през 2014 година - ТУК

Удостоверения се издават и от класации в предходните години.

Какво представлява удостоверението?

Документ, поставен в рамка, издаван от БТПП на български и на английски език, с информация за мястото на фирмата в дадена категория от класациите. Можете да получите представа как изглежда: ТУК

Предимства:

  • Обективна оценка за успехите на фирмата;
  • Подпомага доброто представяне на фирмата пред настоящи и бъдещи партньори;
  • Повишава доверието във фирмата от страна на нейни клиенти.

Как да получите удостоверението?

Направете заявка на тел.: 02/8117 411, 02/8117 410 или e-mail: ikan@bcci.bgikontr@bcci.bg

Цената на удостоверението е 24 лв. с ДДС. Плащането може да бъде извършено на каса в БТПП или по банков път:
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК 
пл. Света Неделя №7 
гр. София 
BIC: UNCRBGSF 
IBAN: BG 25 UNCR 7630 1000 3081 19

НОВИНИ ОТ БТПП
Бизнесът очаква ръст на износа през 2016 година
По отношение на заетостта обаче има по-малко положителни нагласи Още
БТПП издава удостоверения на класираните фирми в "ТОП 100" и "ТОП 1500+"
Добър атестат за конкретната фирма пред настоящи и потенциални партньори Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Олег Стоилов: 2015 беше добра за бизнеса в Стара Загора
Положителното е, че градът започва да развива и други отрасли като машиностроене и дървопреработване Още
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Одобрен е годишен план за изпълнение на актуализираната Национална стратегия за демографско развитие
За преодоляване на демографските дисбаланси, свързани с ниската раждаемост, миграционни процеси... Още
СТАТИСТИКА И ОТЧЕТНОСТ
Годишна отчетност за дейността на предприятията
И през 2016 г. ще продължи да функционира изграденият от НСИ и НАП единен вход за подаване на годишните отчети за дейността Още
МИТНИЦИ И МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Обнародвани са два регламента на Европейската комисия, свързани със създаване на Митнически кодекс на Съюза от 1 май 2016 г.
Целта е да се модернизират и автоматизират митническите процедури, да се улесни дейността на икономическите оператори Още