Брой 1 (1013), 04-01-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ

Олег Стоилов: 2015 беше добра за бизнеса в Стара Загора


Стара Загора стои добре по икономически показатели в общата картина на регионите в страната, коментира за Радио Стара Загора Олег Стоилов – председател на Търговско-промишлена палата - Стара Загора. 

По думите му регионът остава добро място за инвестиции и правене на бизнес. За това допринася както централното му географско положение, така и добре развития енергиен сектор

Положителното е, че градът започва да развива и други отрасли като машиностроене и дървопреработване, допълни Стоилов.

По данни на Старозагорската дирекция Бюро по труда, равнището на безработица в община Стара Загора през ноември е 5,0%.

НОВИНИ ОТ БТПП
Бизнесът очаква ръст на износа през 2016 година
По отношение на заетостта обаче има по-малко положителни нагласи Още
БТПП издава удостоверения на класираните фирми в "ТОП 100" и "ТОП 1500+"
Добър атестат за конкретната фирма пред настоящи и потенциални партньори Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Олег Стоилов: 2015 беше добра за бизнеса в Стара Загора
Положителното е, че градът започва да развива и други отрасли като машиностроене и дървопреработване Още
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Одобрен е годишен план за изпълнение на актуализираната Национална стратегия за демографско развитие
За преодоляване на демографските дисбаланси, свързани с ниската раждаемост, миграционни процеси... Още
СТАТИСТИКА И ОТЧЕТНОСТ
Годишна отчетност за дейността на предприятията
И през 2016 г. ще продължи да функционира изграденият от НСИ и НАП единен вход за подаване на годишните отчети за дейността Още
МИТНИЦИ И МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Обнародвани са два регламента на Европейската комисия, свързани със създаване на Митнически кодекс на Съюза от 1 май 2016 г.
Целта е да се модернизират и автоматизират митническите процедури, да се улесни дейността на икономическите оператори Още