Брой 127 (1139), 05-07-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП подкрепи позицията на Международната организация на работодателите за иновации, растеж и устойчива заетост


Българската търговско-промишлена палата  подкрепи проекта на обща позиция на Международната организация на работодателите (IOE), Международната конфедерация на профсъюзите (ITUC), B20 и L20, адресирана до G20*. Проектът ще бъде разгледан на срещата на министрите на труда от G20 (11 и 12 юли 2016 г.). В позицията са залегнали следните основни положения:

  • Разработване на политическа рамка за по-добро разпределение на ефектите от внедряване на технологиите, без риск за загуба на работни места в резултат на индустриални реформи и дигитализация
  • Решителна борба с младежката безработица
  • Приемане на макроикономически политики, които насърчават заетостта
  • Осъществяване на целта от Бризбейн (2014 г.) за намаляване на различията между половете в сферата на заетостта с 25% до 2025 г.
  • Насърчаване на формалната заетост и прилагане на препоръката по отношение на неформалната заетост, приета от Националната конференция на труда през 2015 г.

В проекта са посочени мерки, за които БТПП е настоявала чрез свои становища и позиции пред съответните компетентни органи в България. Като пример могат да се посочат: свързване на младежи и бизнес с цел намаляване на безработицата, нарастване на младежката заетост, политики, насърчаващи заетостта и др. Следва да се отбележи, че в проекта са включени и мерки, които залегнаха в Насоките на дейността на БТПП за периода 2014-2018, като например: подкрепа на социалния диалог, насърчаване на професионалното образование в перспективни и ключови за икономиката отрасли и др.

-----------
* По време на сегашното председателство на G20 от Китай, на 4 и 5 септември 2016 г. в Ханчжоу ще се проведе среща на върха на „двадесетте”

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП подкрепи позицията на Международната организация на работодателите за иновации, растеж и устойчива заетост
Част от посочените мерки са залегнали в становища и програмни документи на Палатата Още
Отлична оценка на вашата компания с EXCELLENT SME
Електронен бизнес сертификат за отличие и добра репутация в търговско и финансово отношение Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Главна инспекция по труда обяви старта на ежегодната си кампания за контрол по спазване на трудовото законодателство
Най-често се установяват нарушения по заплащането на труда... Още
Безработни ще получават средства за наем, ако започнат работа в друго населено място
Това предвижда подготвен проект за промени в Закона за насърчаване на заетостта Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
ББР: Растежът на българската икономика през първото тримесечие на годината надхвърля всички предварителни прогнози
Икономически и финансов наблюдател Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Проучване: какви действия очакват европейците от ЕС
Според 82% от анкетираните ЕС трябва да направи повече в борбата с тероризма... Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Съобщения за международни панаири и изложби