Брой 127 (1139), 05-07-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ТРУД И ЗАЕТОСТ

Безработни ще получават средства за наем, ако започнат работа в друго населено място


Безработни и младежи от социални домове, които са завършили образованието си, ще могат да получат средства за покриване на разходи за наем, детска градина, ясла, интернет, ако започнат работа на повече от 50 км от дома. Това предвижда подготвеният от Министерството на труда и социалната политика проект за промени в Закона за насърчаване на заетостта, който беше одобрен днес от Националния съвет за насърчаване на заетостта.

Субсидията ще се отпуска за не повече от 12 месеца при условие, че безработните са намерили постоянна работа при работодател от частния сектор. Конкретният й размер ще се определя всяка година в Националния план за действие по заетостта.

Целта на мярката е да се активизират безработните да търсят работа извън населеното място, в което живеят и да се подкрепят семействата от по-слабо развитите икономически райони, каза министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова.

По данни на Агенцията по заетостта през май 2016 г. в бюрата по труда са регистрирани 124 761 продължително безработни, които са 43.6% от всички безработни. Трайно безработните са най-много в областите Благоевград (8 710 души), Пловдив (7 782 души) и Плевен (7 720 души).

С проекта за промени в Закона за насърчаване на заетостта се предлага още Комисиите по заетостта към областните съвети за развитие да проучват потребностите от работна сила в региона два пъти годишно. Краткосрочните прогнози ще допринесат за по-прецизното и ефективно насочване на националните и европейските средства за обучения и заетост, обясни министър Русинова. 

Целта на проекта за промени в Закона за насърчаване на заетостта е да се улесни достъпът до пазара на труда за безработните и младежите, които не участват в никаква форма на заетост, образование и обучение.

Националният съвет за насърчаване на заетостта одобри и проект за преразпределение на средства в Националния план за действие по заетостта за 2016 г. Предложението е неусвоените и част от неразпределените средства да се пренасочат към програми, по които има заявен интерес от работодатели и са с по-голямо въздействие на пазара на труда и изискват по-голям финансов ресурс. Това е предпоставка за по-гъвкаво и ефективно усвояване на средствата за осигуряване на заетост на безработни лица.

2 млн. лв. ще се насочат към проект „Красива България“. Допълнителните средства ще позволят да се създадат две нови мерки. По първата ще се финансират проекти на публични институции за осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания. По втората мярка общините и държавните институции ще могат да кандидатстват с проекти за обособяване, ремонт и обзавеждане на занимални за деца за своите служители. Целта е да се създадат условия за по-добър баланс между семейния и професионалния живот на работещите родители.

Допълнителни средства ще се насочат и към програмите за обучение и заетост на хората с увреждания, дълготрайно безработните и безработни над 58-годишна възраст по програмата „Помощ за пенсиониране“.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП подкрепи позицията на Международната организация на работодателите за иновации, растеж и устойчива заетост
Част от посочените мерки са залегнали в становища и програмни документи на Палатата Още
Отлична оценка на вашата компания с EXCELLENT SME
Електронен бизнес сертификат за отличие и добра репутация в търговско и финансово отношение Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Главна инспекция по труда обяви старта на ежегодната си кампания за контрол по спазване на трудовото законодателство
Най-често се установяват нарушения по заплащането на труда... Още
Безработни ще получават средства за наем, ако започнат работа в друго населено място
Това предвижда подготвен проект за промени в Закона за насърчаване на заетостта Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
ББР: Растежът на българската икономика през първото тримесечие на годината надхвърля всички предварителни прогнози
Икономически и финансов наблюдател Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Проучване: какви действия очакват европейците от ЕС
Според 82% от анкетираните ЕС трябва да направи повече в борбата с тероризма... Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Съобщения за международни панаири и изложби