Брой 127 (1139), 05-07-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ТРУД И ЗАЕТОСТ

Главна инспекция по труда обяви старта на ежегодната си кампания за контрол по спазване на трудовото законодателство


Главна инспекция по труда обяви старта на ежегодната си кампания за контрол по спазване на трудовото законодателство в морските курорти в присъствието на министъра по труда и социалната политика Зорница Русинова, която участва в проверки в Бургас вчера.

Екипи от служители на Инспекцията по труда от други области ще подпомогнат колегите си в черноморските курорти през юли и август, когато националната статистика отчита пика на сезонната заетост. Най-много инспектори по труда ще бъдат командировани в Бургас, където ръстът на наетите през лятото е най-голям. Във Варна и в Добрич ще се разчита основно на оптимизиране на контролната дейност чрез наличния ресурс. Данните на НСИ от наблюдението на пазара на труда показват, че през 2015 наетите през юли спрямо март в трите ни области с морски курорти са се увеличили с почти 68 000 души. В Бургас ръстът е с около 40 000 наети.

Поисканите разрешения за работа на непълнолетни лица по черноморските курорти към 30 юни са 1697, от които 1142 броя в Бургас. Очаква се броят им да се увеличи чувствително в началото на юли, след края на учебната година за учениците от гимназиален курс. От лятото на 2015 г. ненавършилите 18 г. могат да работят до 22 часа. За ненавършилите 16 г. остава забраната да полагат труд след 20 часа до 6 часа.

При проверките по морето традиционно се набляга на контрола по спазване на разпоредбите, свързани с трудовите правоотношения - по възникването им, разпределението на работното време, почивките, заплащането на труда. От началото на юни до момента инспекторите по труда в трите области с черноморски курорти са стартирали около 500 проверки в обекти със сезонен характер, свързани с ресторантьорството, хотелиерството и търговията. Най-често се установяват нарушения по заплащането на труда, свързани с незаплащането с увеличение на положен нощен труд и разпределението на работното време. Установени са и 50 лица, за които няма данни за регистрирани трудови договори в регистъра на НАП. За всеки безспорно установен случай на работа без договор се съставя акт за установено административно нарушение, като санкцията не може да бъде под 1500 лв. Наблюдава се тенденция договори да се регистрират в деня, в който се обявява кампания.

Често на обектите липсват документи, от които да е видно разпределението на работното време - кой работник кога се е явил на работа и кога трябва да е приключил работният му ден. Не се осигуряват задължителните междудневни и междуседмични почивки. За установяване на нарушенията на работното време се налагат по няколко посещения на обектите дори в един и същ ден. Въпреки усилията на инспекторите, те се установяват трудно, тъй като работещите не оказват съдействие.

Повече подробности какви документи да изискат при започване на работа и прекратяване на трудовите правоотношения, както и информация кога могат да разчитат на контролните органи да защитят правата им може да се намери на http://www.gli.government.bg/page.php?c=13&d=1862

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП подкрепи позицията на Международната организация на работодателите за иновации, растеж и устойчива заетост
Част от посочените мерки са залегнали в становища и програмни документи на Палатата Още
Отлична оценка на вашата компания с EXCELLENT SME
Електронен бизнес сертификат за отличие и добра репутация в търговско и финансово отношение Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Главна инспекция по труда обяви старта на ежегодната си кампания за контрол по спазване на трудовото законодателство
Най-често се установяват нарушения по заплащането на труда... Още
Безработни ще получават средства за наем, ако започнат работа в друго населено място
Това предвижда подготвен проект за промени в Закона за насърчаване на заетостта Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
ББР: Растежът на българската икономика през първото тримесечие на годината надхвърля всички предварителни прогнози
Икономически и финансов наблюдател Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Проучване: какви действия очакват европейците от ЕС
Според 82% от анкетираните ЕС трябва да направи повече в борбата с тероризма... Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Съобщения за международни панаири и изложби