Назад

Среща на върха на бизнес лидерите на Международната организация на работодателите
Цветан Симеонов, председател на Българската търговско-промишлена палата, взе участие в Среща на върха на бизнес лидерите на Международната организация на работодателите (МОР) в Женева. Събитието е част от програмата на 110-та сесия на Международната конференция на труда (27 май -11 юни 2022). Форумът бе официално открит от Роберто Суарес Сантос, главен секретар на МОР.

В рамките на първия панел акцент бе поставен на темата за уменията и мобилността на работната сила. Дискутирано бе, че конкуренцията между кадрите води до гъвкавост в уменията, преквалификация и повишаване на уменията, мобилност. Обсъдени бяха още темите за националните политики за трудова мобилност, ролята на международните организации за изграждане на национални стратегии за умения и насърчаване на мобилността на работната сила и др. Гай Райдър, генерален директор на Международната организация на труда (МОТ), очерта проблемa с младежката безработица и разминаването между изискванията и квалификацията на кадрите.

Вторият панел бе посветен на темата за метавселената – виртуалния пазар и предизвикателствата пред заетостта, като представители на водещи фирми в сектора на социалните медии и сектора на информационните технологии обсъдиха влиянието върху икономиката.

Третият панел акцентира върху промените в климата, анализирайки какви национални политики трябва да предприемат развиващите се страни при разработването на устойчиви търговски стратегии и как предприятията могат да започнат да се адаптират сега към климатичните заплахи.

Работата на Международната конференция на труда продължава и тази седмица. Очакват се изказванията на българската делегация по време на пленарните сесии на 6, 7 и 8 юни.  БТПП ще продължи да информира за по-важните събития и резултати от работата на комитетите по време на 110-та сесия на МКТ.