Назад

Активизиране на деловите връзки с Киргизката републикаБългарската търговско-промишлена палата организира, съвместно с Посолството на Киргизстан, акредитирано за нашата страна, презентация на инвестиционните и туристически възможности на Киргизстан.

При откриване на събитието председателят на БТПП  Цветан Симеонов подчерта, че двете страни имат много допирни точки и със съдействието на Палатата компаниите от България и Киргизстан могат да активизират контактите и сътрудничеството си с оглед излизане на нови пазари – в страните от ЕС и Евразийския икономически съюз.

Ермек Сарибаев, консул в Посолството на Киргизката република, направи представяне на инвестиционния потенциал на страната. Той сподели, че България и Киргизстан вече имат традиции в двустранните връзки, отбелязвайки 30 години от установяването на двустранните дипломатически отношения. Сарибаев отбеляза, че страната му търгува със 145 държави от цял свят и има изключително либерален данъчен режим. Приоритетните сектори в икономиката на Киргизстан, представляващи интерес и за българските компании, са  селско стопанство, промишленост и туризъм, в които  следва да се насочат усилията и на двете страни.

Ермек Канибеков, трети секретар в Посолството на Киргизката република, представи възможностите за туризъм в централноазиатската страна. Важен факт е премахването на входните визи за посещения на български граждани в Киргизстан с продължителност до 60 дни. Страната е подходяща за зимен, конен, ловен, високопланински туризъм. Тя е богата на планински езера – над 200 на брой, културни и религиозни забележителности. Подготвя се откриването на чартърна самолетна линия между България и Киргизстан.

При интерес за намиране на партньори от Киргизстан, можете да се свържете с:

  • БТПП, Дирекция Международно сътрудничество и международни организации, e-mail: m.markova@bcci.bg
  • Ermek Sarybaev, Counselor, Embassy of the Kyrgyz Republic, e-mail: Ermek05@gmail.com