Брой 217 (474), 07-11-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Мобилно приложение популяризира българското културно наследство


Състоя се среща на партньорите по проект „SAGITTARIUS“ на 4 и 5  ноември в гр. Птуй, Словения. Участваха представители на 7 държави: България, Гърция, Италия, Румъния, Словения, Унгария и Хърватия.

Проект „SAGITTARIUS” цели да популяризира културно-историческото наследство на страните от Югоизточна Европа и да ги превърне в атрактивна туристическа дестинация. Проектът има за задача също да подпомогне и насърчи инвестициите в неразвити културно-исторически обекти и изграждането на туристическа инфраструктура около тях, за пренасочването на туристическите потоци.

На срещата беше представена демо-версията на мобилното приложение на „Пътуващия музей”, съвместна инициатива на партньорите. Мобилното приложение е достъпно за мобилни устройства с операционни системи “Android” и „IOS”. В него са включени около 120 културно-исторически обекти от Югоизточна Европа, интересни факти и около 1200 снимки. Предстои разработването на „забавна игра”, която ще бъде включена в мобилното приложение, за да се  използва развлекателния елемент за по-широкото ползване на продукта.

Мобилното приложение е разработено от българска технологична фирма, избрана по правилата на ПМС 55, по процедура, проведена от БТПП. Демонстрираната версия по време на срещата в Птуй впечатли всички партньори по проекта с изключителната си функционалност и лесно управление.

Българската търговско-промишлена палата е ангажирана и с изготвянето на рекламен  филм за културно-историческите паметници в Югоизточна Европа в който ще са включени материали  от 7-те участващи страни в проекта. Филмът  има за цел да представи цялостната капитализация на резултатите по проекта.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП и НСПЧП ще си сътрудничат в подкрепа реализирането на публично-частни партньорства
Усилията са в посока представяне на нови идеи и решения на общозначими национални инфраструктурни предизвикателства Още
Мобилно приложение популяризира българското културно наследство
Разработката е по линия на проект „SAGITTARIUS“ и цели превръщане на Югоизточна Европа в атрактивна туристическа дестинация Още
Покана за участие в лекция „Предложението на Япония за умно общество 2020”
Концепцията е комбинация от различни технологични мерки за постигането на нов вид обществена инфраструктура Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
НЦПО – клон Пловдив получи грамота „ПАРТНЬОР НА ГОДИНАТА - 2013”
Търговските палати на Търговище и на Молдова ще обменят добри практики в сферата на бизнес услугите
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
Министерството на финансите приключи подготвителните действия за поемането на външен държавен дълг в размер до 360 млн. евро
Предстои ратификация на договорите от Народното събрание Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Продукцията в строителния сектор нараства през септември с 0,6%
Гражданското строителство е с ръст от 0.9 на сто Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Действия в областта на климата: ЕК предлага ратифициране на втория етап по Протокола от Киото
ЕС, държавите членки и Исландия са поели ангажимент да постигнат 20% намаление на своите комбинирани емисии на парникови газове.... Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Трети международен форум на женското предприемачество и Осми международен форум на Danube Net
14 - 16 ноември 2013 г., Шератон София Хотел Балкан, София Още
Информационното бюро на Европейския парламент в София организира конференция за младежката безработица
9 ноември 2013 г., София Още