Брой 217 (474), 07-11-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ

НСИ: Продукцията в строителния сектор нараства през септември с 0,6%


Ръст от 0.6% на месечна база отчита индексът на продукцията в строителния сектор у нас през септември 2013 г. Това показват изнесените днес (7 ноември) предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ).

През деветия месец на тази година индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонно изгладени данни, е над равнището от предходния месец. Продукцията от гражданското/инженерното строителство бележи нарастване с 0.9%, а от сградното строителство - с 0.5%.

През август тази година индексът на продукцията в сектор Строителство беше с 1% под равнището от предходния месец. Същевременно през този месец строителната продукция в целия ЕС отчете лек ръст от 0,4%.

Календарно изгладените данни показват намаление от 5.6% на строителната продукция през септември 2013 г. в сравнение със същия месец на 2012 година.

На годишна база намалението на строителната продукция през септември 2013 г., изчислено от календарно изгладени данни, се определя от отрицателния темп както при гражданското/инженерното, така и при сградното строителство, като е регистриран спад съответно от 8.9 и 2.9 на сто.

Като цяло у нас през третото тримесечие на 2013 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 173 жилищни сгради.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП и НСПЧП ще си сътрудничат в подкрепа реализирането на публично-частни партньорства
Усилията са в посока представяне на нови идеи и решения на общозначими национални инфраструктурни предизвикателства Още
Мобилно приложение популяризира българското културно наследство
Разработката е по линия на проект „SAGITTARIUS“ и цели превръщане на Югоизточна Европа в атрактивна туристическа дестинация Още
Покана за участие в лекция „Предложението на Япония за умно общество 2020”
Концепцията е комбинация от различни технологични мерки за постигането на нов вид обществена инфраструктура Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
НЦПО – клон Пловдив получи грамота „ПАРТНЬОР НА ГОДИНАТА - 2013”
Търговските палати на Търговище и на Молдова ще обменят добри практики в сферата на бизнес услугите
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
Министерството на финансите приключи подготвителните действия за поемането на външен държавен дълг в размер до 360 млн. евро
Предстои ратификация на договорите от Народното събрание Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Продукцията в строителния сектор нараства през септември с 0,6%
Гражданското строителство е с ръст от 0.9 на сто Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Действия в областта на климата: ЕК предлага ратифициране на втория етап по Протокола от Киото
ЕС, държавите членки и Исландия са поели ангажимент да постигнат 20% намаление на своите комбинирани емисии на парникови газове.... Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Трети международен форум на женското предприемачество и Осми международен форум на Danube Net
14 - 16 ноември 2013 г., Шератон София Хотел Балкан, София Още
Информационното бюро на Европейския парламент в София организира конференция за младежката безработица
9 ноември 2013 г., София Още