Брой 217 (474), 07-11-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

Министерството на финансите приключи подготвителните действия за поемането на външен държавен дълг в размер до 360 млн. евро


Министерството на финансите приключи подготвителните действия за поемането на външен държавен дълг в размер до 360 млн. евро по законодателството на Федерална република Германия (ФРГ).

Подготовката на необходимата документация беше одобрена от правителството, като на 4 ноември 2013 година министър Чобанов подписа Договори за прехвърляеми заеми с падежи 2020 г., 2023 г. и 2028 г. с фиксирани лихвени проценти между Република България, в качеството на Кредитополучател и ДОЙЧЕ БАНК АКЦИЕНГЕЗЕЛШАФТ в качеството на Кредитор и Агент по плащанията. Договорите подлежат на ратификация от Народното събрание.

Процедурата за поемането на нов външен дълг започна на 2 октомври 2013 г., когато правителството упълномощи министъра на финансите да предприеме необходимите подготвителни действия в съответствие с §14а от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2013 година. С актуализацията на бюджета беше увеличен максималният размер на новопоет дълг от 2 на 3 млрд. лв., който Република България може да поеме, без обаче да се променя таванът на държавния дълг от 14,6 млрд. лева. Това се наложи заради извънредната емисия държавни ценни книжа от февруари 2013 г. на стойност 800 млн. лв., която изразходва 40% от лимита на новопоет дълг, записан в ЗДБРБ за 2013 г. преди неговата актуализация.

С подписаните договори се предвижда да бъдат пласирани заеми в три транша, съответно със 7, 10 и 15 годишен матуритет, като конкретните параметри ще бъдат определени след провеждане на маркетинг сред инвеститорите и провеждане на процес на предварително приемане на заявки. Чрез пласирането на прехвърляеми заеми по правото на ФРГ ще се оптимизира матуритетната структура на държавния дълг и ще се диверсифицира инвеститорската база в български суверенен дълг.

Средствата от заемите ще дадат възможност да бъдат възстановени изчерпаните още в началото на годината буфери в бюджета и ще бъдат използвани за увеличаване на фискалния резерв и съответно за минимизиране на евентуални ликвидни рискове в началото на следващата година.

Поемането на нов дълг в размер до 360 млн. евро няма да окаже влияние върху регламентираното в Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. ниво на максималния размер на държавния дълг от 14,6 млрд. лв. към края на годината.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП и НСПЧП ще си сътрудничат в подкрепа реализирането на публично-частни партньорства
Усилията са в посока представяне на нови идеи и решения на общозначими национални инфраструктурни предизвикателства Още
Мобилно приложение популяризира българското културно наследство
Разработката е по линия на проект „SAGITTARIUS“ и цели превръщане на Югоизточна Европа в атрактивна туристическа дестинация Още
Покана за участие в лекция „Предложението на Япония за умно общество 2020”
Концепцията е комбинация от различни технологични мерки за постигането на нов вид обществена инфраструктура Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
НЦПО – клон Пловдив получи грамота „ПАРТНЬОР НА ГОДИНАТА - 2013”
Търговските палати на Търговище и на Молдова ще обменят добри практики в сферата на бизнес услугите
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
Министерството на финансите приключи подготвителните действия за поемането на външен държавен дълг в размер до 360 млн. евро
Предстои ратификация на договорите от Народното събрание Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Продукцията в строителния сектор нараства през септември с 0,6%
Гражданското строителство е с ръст от 0.9 на сто Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Действия в областта на климата: ЕК предлага ратифициране на втория етап по Протокола от Киото
ЕС, държавите членки и Исландия са поели ангажимент да постигнат 20% намаление на своите комбинирани емисии на парникови газове.... Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Трети международен форум на женското предприемачество и Осми международен форум на Danube Net
14 - 16 ноември 2013 г., Шератон София Хотел Балкан, София Още
Информационното бюро на Европейския парламент в София организира конференция за младежката безработица
9 ноември 2013 г., София Още