Брой 106 (1618), 07-06-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП участва в 5-тия годишен форум на Международната организация на работодателите


 
 
БТПП взе участие на 5-тия годишен форум на Международната организация на работодателите (МОР), който се състоя в рамките на 107-та редовна сесия на Международната конференция на труда в Женева, Швейцария.  Тази година форумът бе посветен на темата за изграждането на бъдеща работна сила чрез разнообразие, равенство и приобщаване. АОБР бе представлявана от Мирослава Маркова, главен експерт в Дирекция „Международно сътрудничество и международни организации“, БТПП.

Ерол Киресепи, президент на МОР, заяви при откриването на форума, че технологичният напредък е в основата на бъдещата работна сила, а разнообразието, равенството и приобщаването са общи приоритети, по които трябва да си сътрудничим.

Официално приветствие отправи и г-жа Патрисия Хайду, министър на заетостта, развитието на работната сила и труда на Канада, която представи ангажимента на Канадското правителство за насърчаване на приобщаващата работна сила в полза на всички.

Председателите на работодателските организации от Норвегия и Бразилия представиха темите за тенденциите на работното място и какво означават те за работодателите, както и за оформянето на регулаторната рамка за разнообразие, равенство и приобщаване  към работното място на бъдещето.

В рамките на 2 интерактивни сесии работодателите имаха възможност да дискутират темите за липсата на умения, демографията  и работното място на бъдещето, международната политика за миграция на труда, насърчаване на иновациите и старт-ъпите за приобщаващ растеж.

Форумът бе закрит от Гай Райдър, генерален директор на Международната организация на труда.

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП участва в 5-тия годишен форум на Международната организация на работодателите
В рамките на редовната сесия на Международната конференция на труда в Женева Още
Среща с новоназначения търговски съветник в Сирия
БТПП и СТИВ ще си сътрудничат за подобряването на двустранните икономическите връзки и предстоящото възстановяване на Сирия Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
НСИ: През първото тримесечие производителността на труда в България забавя леко темпа си на растеж
Структурата на заетостта по сектори показва увеличение на относителния дял на индустрията и услугите Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
България ще бъде домакин на първото публично обсъждане на Многогодишната финансова рамка на ЕС за периода 2021-2027 г.
Ще може да се проследи на живо в сайта на Българското председателство Още
ИНВЕСТИЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Нова инвестиция за 36 млн. лв. в индустриална зона Божурище
Производственото предприятие е на компанията "Мултивак България Продакшън" ЕООД Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Програмата InvestEU ще стимулира растежа, работните места и иновациите в Европа
Ще обедини финансирането на ЕС под формата на заеми и гаранции Още
Комисията предлага амбициозна програма за научни изследвания и иновации в бюджета на ЕС след 2020г.
С новата програма „Хоризонт Европа“ ще се надграждат постиженията на „Хоризонт 2020“ Още