Брой 106 (1618), 07-06-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Среща с новоназначения търговски съветник в Сирия


Михаил Аргатски, новоназначеният търговски съветник към посолството на България в Дамаск, Сирия, се срещна с председателя на БТПП Цветан Симеонов.

БТПП  поддържа партньорски отношения с ТПП на Дамаск от 1996 г. с подписано Споразумение за сътрудничество. По време на срещата бяха представени електронния търговски регистър на палатата, обновения сайт на БТПП, дейността на Арбитражния съд и баркод системата GS1.

БТПП и СТИВ ще си сътрудничат с цел подобряването на икономическите връзки между двете страни и предстоящото възстановяване на Сирия.

-------------

В периода 26-29.07.2018 г. в гр. Дамаск ще се проведе Конференция на бизнесмени и инвеститори, в рамките на Международен панаир – Дамаск, под патронажа на министър-председателя на Сирийската Арабска република. Предвижда се на мероприятието да присъстват сирийски бизнесмени и чуждестранни делегации. Основни теми, които ще бъдат дискутирани в рамките на Конференцията, са:

  • Възстановяване на Сирия;
  • Гаранция на инвестициите;
  • Подкрепа на местната индустрия;
  • Осъвременяване на законите и наредбите, съгласно съществуващите международни регулации.

В същия период, на територията на Международен панаир – Дамаск ще бъде проведена и Международна изложба за възстановяване на Сирия – IBEX 2018.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП участва в 5-тия годишен форум на Международната организация на работодателите
В рамките на редовната сесия на Международната конференция на труда в Женева Още
Среща с новоназначения търговски съветник в Сирия
БТПП и СТИВ ще си сътрудничат за подобряването на двустранните икономическите връзки и предстоящото възстановяване на Сирия Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
НСИ: През първото тримесечие производителността на труда в България забавя леко темпа си на растеж
Структурата на заетостта по сектори показва увеличение на относителния дял на индустрията и услугите Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
България ще бъде домакин на първото публично обсъждане на Многогодишната финансова рамка на ЕС за периода 2021-2027 г.
Ще може да се проследи на живо в сайта на Българското председателство Още
ИНВЕСТИЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Нова инвестиция за 36 млн. лв. в индустриална зона Божурище
Производственото предприятие е на компанията "Мултивак България Продакшън" ЕООД Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Програмата InvestEU ще стимулира растежа, работните места и иновациите в Европа
Ще обедини финансирането на ЕС под формата на заеми и гаранции Още
Комисията предлага амбициозна програма за научни изследвания и иновации в бюджета на ЕС след 2020г.
С новата програма „Хоризонт Европа“ ще се надграждат постиженията на „Хоризонт 2020“ Още