Брой 106 (1618), 07-06-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Комисията предлага амбициозна програма за научни изследвания и иновации в бюджета на ЕС след 2020г.


По следващия дългосрочен бюджет на ЕС за периода 2021—2027 г. Комисията предлага 100 милиарда евро за научни изследвания и иновации.

С новата програма „Хоризонт Европа“ ще се надграждат постиженията и успеха на предишната програма за научни изследвания и иновации („Хоризонт 2020“). Тя също така ще помогне за запазване на челните позиции на ЕС в областта на научните изследвания и иновациите.

Програмата „Хоризонт Европа“ ще продължи да бъде двигател на забележителни научни постижения чрез Европейския научноизследователски съвет и стипендиите и обмена по програмата „Мария Склодовска-Кюри“, като с нея ще бъдат въведени и следните основни нови характеристики:

  • Европейски научноизследователски съвет, с което да се помогне на ЕС да се превърне във водеща сила при разработването на иновации, с които се създават нови пазари.
  • Нови цели в ЕС за научни изследвания и иновации с акцент върху социалните предизвикателства и промишлената конкурентоспособност.
  • Увеличаване до максимална степен на потенциала за иновации в рамките на ЕС.
  • Повече откритост.
  • Ново поколение европейски партньорства и активизирано сътрудничество с други програми на ЕС

За повече информация  ТУК

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП участва в 5-тия годишен форум на Международната организация на работодателите
В рамките на редовната сесия на Международната конференция на труда в Женева Още
Среща с новоназначения търговски съветник в Сирия
БТПП и СТИВ ще си сътрудничат за подобряването на двустранните икономическите връзки и предстоящото възстановяване на Сирия Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
НСИ: През първото тримесечие производителността на труда в България забавя леко темпа си на растеж
Структурата на заетостта по сектори показва увеличение на относителния дял на индустрията и услугите Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
България ще бъде домакин на първото публично обсъждане на Многогодишната финансова рамка на ЕС за периода 2021-2027 г.
Ще може да се проследи на живо в сайта на Българското председателство Още
ИНВЕСТИЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Нова инвестиция за 36 млн. лв. в индустриална зона Божурище
Производственото предприятие е на компанията "Мултивак България Продакшън" ЕООД Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Програмата InvestEU ще стимулира растежа, работните места и иновациите в Европа
Ще обедини финансирането на ЕС под формата на заеми и гаранции Още
Комисията предлага амбициозна програма за научни изследвания и иновации в бюджета на ЕС след 2020г.
С новата програма „Хоризонт Европа“ ще се надграждат постиженията на „Хоризонт 2020“ Още