Брой 106 (1618), 07-06-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ТРУД И ЗАЕТОСТ

НСИ: През първото тримесечие производителността на труда в България забавя леко темпа си на растеж


През първото тримесечие на тази година ръстът на производителността на труда в България се забавя на годишна база, показват публикуваните днес предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ).

През първото тримесечие на 2018 г. брутният вътрешен продукт (БВП) на един зает се увеличава с 2,3% в сравнение със същото тримесечие на предходната година, когато БВП на един зает се увеличи с 2,6% на годишна база.

Данните на статистиката сочат, че за януари-март 2018 г. равнището на производителността на труда в индустриалния сектор е 6182,4 лв. брутна добавена стойност (БДС) средно на един зает и 14,5 лв. за един отработен човекочас.

В сектора на услугите всеки зает произвежда средно 5509,2 лв. БДС, като за един отработен човекочас се създават средно 13 лв. от текущия обем на показателя. Най-ниска е производителността на труда в аграрния сектор - 708 лв. БДС на един зает и 2,3 лв. за един отработен човекочас. 

През първото тримесечие заетите лица в икономиката са 3,439 милиона, а общият брой отработени часове е 1 393,4 милиона, отчита националната статистика. На годишна база се регистрира увеличение на относителния дял на секторите индустрия и услуги.

На едно заето лице се падат 6245,7 лв. от текущия обем на брутния вътрешен продукт, като всеки зает създава средно 15,4 лв. БВП за един отработен час.

Брутната добавена стойност средно на един зает през първите три месеца се увеличава реално с 3,5%, докато БДС за един отработен човекочас се увеличава реално с 3,4% на годишна база.


 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП участва в 5-тия годишен форум на Международната организация на работодателите
В рамките на редовната сесия на Международната конференция на труда в Женева Още
Среща с новоназначения търговски съветник в Сирия
БТПП и СТИВ ще си сътрудничат за подобряването на двустранните икономическите връзки и предстоящото възстановяване на Сирия Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
НСИ: През първото тримесечие производителността на труда в България забавя леко темпа си на растеж
Структурата на заетостта по сектори показва увеличение на относителния дял на индустрията и услугите Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
България ще бъде домакин на първото публично обсъждане на Многогодишната финансова рамка на ЕС за периода 2021-2027 г.
Ще може да се проследи на живо в сайта на Българското председателство Още
ИНВЕСТИЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Нова инвестиция за 36 млн. лв. в индустриална зона Божурище
Производственото предприятие е на компанията "Мултивак България Продакшън" ЕООД Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Програмата InvestEU ще стимулира растежа, работните места и иновациите в Европа
Ще обедини финансирането на ЕС под формата на заеми и гаранции Още
Комисията предлага амбициозна програма за научни изследвания и иновации в бюджета на ЕС след 2020г.
С новата програма „Хоризонт Европа“ ще се надграждат постиженията на „Хоризонт 2020“ Още