Брой 218 (475), 08-11-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП представи в парламента позицията си към проектобюджет 2014


БТПП участва в обсъждане на проектите за три бюджетни закона за 2014 г.  - Държавен бюджет, Бюджет на Националната здравноосигурителната каса и Бюджет на държавното обществено осигуряване. Законопроектите бяха разгледани в рамките на общо заседание на парламентарните комисии по бюджет и финанси и по икономическа политика, в което участваха и министрите на финансите, на икономиката и енергетиката, на труда и социалната политика. БТПП бе представена от главния секретар на Палатата Васил Тодоров. Представяйки становището на БТПП по законопроектите, той акцентира върху параметрите с най-ключово значение за бизнеса.

По законопроекта за държавния бюджет за 2014 г. БТПП подкрепя запазването на макроикономическата стабилност, на ставките при корпоративния и подоходен данък, както и нарастването на средствата в сферата на образованието. Палатата намира за положителен използвания в законопроекта за бюджета за следващата година подход – да се планира обвързване на разходите с конкретни политики и разпределението им за програми на конкурентен принцип. 

Същевременно, БТПП изразява несъгласие и резерви по отношение на някои параметри, които преценява, че ще бъдат в тежест на бизнеса и че не са икономически обосновани като увеличението на максималния осигурителен доход и на минималната работна заплата през 2014 година. БТПП е загрижена и от липсата на планирани реформи в здравеопазването – една от сферите, които се нуждаят от незабавни мерки за повече прозрачност и ефективност. Палатата оценява негативно, че в рамките на бюджета за следващата година, въпреки инициативите за намаляване на административната тежест, не се планират действия за облекчаване на фирмите чрез въвеждане на електронно правителство. БТПП е притеснена и от заложените с 12,9 млн.лв. повече приходи от такси, без да е предвидено прилагане на разходоориентиран принцип.

Подробности за позицията на БТПП, която беше изразена и при дискусиите в Националния съвет за тристранно сътрудничество, можете на намерите  ТУК

НОВИНИ ОТ БТПП
Бюрокрацията, променливото законодателство, корупцията и нелоялната конкуренция – основни спънки за бизнеса и през 2013-та
Анкетно проучване на БТПП за условията за бизнес и инвестиции в страната Още
БТПП представи в парламента позицията си към проектобюджет 2014
Палатата изразява несъгласие и резерви по отношение на някои параметри, които са в тежест на бизнеса .... Още
Становище на Палатата по законопроекта за изменение на Закона за здравното осигуряване
Предложеното ново съотношение на броя представителите на държавата и на социалните партньори в органите на управление на НЗОК нарушава паритета... Още
Алтернативни способи за бизнес финансиране бяха представени в Палатата
Разгледани бяха практически подходи за идентифициране на най-подходящите решения Още
Студенти от Международния университет Флорида посетиха БТПП
Демократичният преход и административната реформа в България са сред темите на обучението им Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Народното събрание гласува на второ четене промени в Закона за местните данъци и такси
От 20 до 40% по-нисък данък за коли с катализатор Още
Публикуван е регламент относно ДДС третиране на далекосъобщителни услуги, услуги по радио и телевизионно разпространение и услуги извършвани по електронен път
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Мобилизиране на потенциала на иновациите за растеж: комисар Хаан призовава регионите в ЕС да действат
Стратегиите за интелигентна специализация следва да бъдат разработени съвместно с частния сектор, изследователите и иновационната общност Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Втора среща на Китай и 16-те страни от Централна и Източна Европа в Букурещ
Български компании са поканени да участват в срещата Още