Брой 218 (475), 08-11-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ

Публикуван е регламент относно ДДС третиране на далекосъобщителни услуги, услуги по радио и телевизионно разпространение и услуги извършвани по електронен път


На интернет страницата на Министерството на финансите е публикуван  Регламент (ЕС) № 1042/2013 от 7 октомври 2013 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 282/2011 относно мястото на изпълнение на услуги - документ от областта на облагането с данък върху добавената стойност (ДДС).

В регламента се съдържат нови или осъвременени дефиниции на понятията „далекосъобщителни услуги", „услуги по радио и телевизионно разпространение" и „услуги, извършвани по електронен път". Идентифицира се кой е доставчикът за ДДС цели, когато услуги от такъв тип се предоставят чрез далекосъобщителни мрежи, интерфейс или портал. Уредени са правила за определяне на мястото на установяване на клиента на такива услуги, т.е. на държавата, която има право да ги обложи с ДДС.

Регламентът е част от нормативен пакет директиви и регламенти на ЕС, наречен „мини едно гише", които ще уреждат облагането с ДДС на далекосъобщителни услуги, услуги по радио и телевизионно разпространение и услуги, извършвани по електронен път от 1 януари 2015 година, включително и в България.

Регламент (ЕС) № 1042/2013 може да видите тук.

НОВИНИ ОТ БТПП
Бюрокрацията, променливото законодателство, корупцията и нелоялната конкуренция – основни спънки за бизнеса и през 2013-та
Анкетно проучване на БТПП за условията за бизнес и инвестиции в страната Още
БТПП представи в парламента позицията си към проектобюджет 2014
Палатата изразява несъгласие и резерви по отношение на някои параметри, които са в тежест на бизнеса .... Още
Становище на Палатата по законопроекта за изменение на Закона за здравното осигуряване
Предложеното ново съотношение на броя представителите на държавата и на социалните партньори в органите на управление на НЗОК нарушава паритета... Още
Алтернативни способи за бизнес финансиране бяха представени в Палатата
Разгледани бяха практически подходи за идентифициране на най-подходящите решения Още
Студенти от Международния университет Флорида посетиха БТПП
Демократичният преход и административната реформа в България са сред темите на обучението им Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Народното събрание гласува на второ четене промени в Закона за местните данъци и такси
От 20 до 40% по-нисък данък за коли с катализатор Още
Публикуван е регламент относно ДДС третиране на далекосъобщителни услуги, услуги по радио и телевизионно разпространение и услуги извършвани по електронен път
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Мобилизиране на потенциала на иновациите за растеж: комисар Хаан призовава регионите в ЕС да действат
Стратегиите за интелигентна специализация следва да бъдат разработени съвместно с частния сектор, изследователите и иновационната общност Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Втора среща на Китай и 16-те страни от Централна и Източна Европа в Букурещ
Български компании са поканени да участват в срещата Още