Брой 214 (1725), 08-11-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Среща с главния секретар на Българо-руската търговско-промишлена палата


Главният секретар на Българо-руската търговско-промишлена палата Огнян Пачев посети БТПП и се срещна с председателя Цветан Симеонов. Цел на срещата бе обсъждане на резултатите от последното заседание на Българо-руската междуправителствена комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество, проведено в Москва в края на месец октомври, в което представителите на БРТПП взеха активно участие.

Паралелно с дискусиите на правителствено ниво е проведен Българо-руски бизнес форум, организиран от Търговско-промишлената палата на Русия. Форумът е преминал при повишен интерес от страна на представители от различни области.

Договорено е провеждане на две последващи бизнес събития на теми: туризъм и информационни технологии през 2019 г. в София. Председателят на БТПП Цветан Симеонов заяви готовността на Палатата да съдейства за успешното им организиране. Ръководителите на двете организации обсъдиха програмите и период за провеждането на форумите – през април и септември 2019 г..

Можете да заявите предварителен интерес за включване в предстоящите форуми, като се свържете с БТПП, дирекция Международно сътрудничество и международни организации, e-mail: interdpt@bcci.bg, за да бъдете информирани своевременно за провеждането им.

По данни на българската статистика, стокообменът между България и Русия през 2017 година отчита ръст от 44,5% в сравнение с 2016 година, достигайки 4,3 млрд. щ.д., в това число ръст на износа от България за Русия възлиза на 112,8% до 810 млн. щ.д., а на вноса от Русия – 34,4% до 3,5 млрд. щ.д.
През 2017 година отрицателното за България търговско салдо с Русия достига 2,7 млрд. щ. д. През първото полугодие на 2018 г. двустранният стокообмен се е увеличил с 0,9%, като износът е намалял с 28,8%, а вносът се е увеличил със 7,0%.

  

НОВИНИ ОТ БТПП
Цветан Симеонов: Липсата на инвестиции и на квалифицирани работници са сред проблемите на бизнеса в Сливенския регион
Среща с главния секретар на Българо-руската търговско-промишлена палата
Българо-руски бизнес събития в София през 2019 г. в областта на туризма и информационните технологии Още
БТПП кани жени предприемачи да представят бизнес идеи пред инвеститори
Да договорят евентуално финансиране или друг вид съдействие за своето бизнес начинание Още
Информационен ден по проект МеМевет
Посветен на професионалното развитие и мобилност на кадрите в секторите мехатроника и металургия Още
Обсъди се провеждането на Българо-ливанския бизнес форум
Голяма ливанска делегация ще участва във форума на 12 ноември в София Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
ГИС конференция популяризира геопространствените технологии
14 ноември 2018 г. , София Хотел Балкан Още
МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Публикувани са новите искания за суспендиране на митата
Български производители, които считат, че тези предложения ще накърнят икономическите им интереси могат да подадат възражения Още
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще си сътрудничи с Организацията за икономическо сътрудничество и развитие
За осъществяването на Националната стратегия за регионално развитие Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Комисията ще регистрира европейска гражданска инициативата „Задължително етикетиране на храните като подходящи за невегетарианци/ вегетарианци/ вегани“
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес сътрудничество