Брой 214 (1725), 08-11-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще си сътрудничи с Организацията за икономическо сътрудничество и развитие


Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) ще си сътрудничи с Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) при реформирането на регионалното развитие и децентрализацията на органите за управление на регионално ниво. За целта Министерският съвет одобри проект на Споразумение между МРРБ и ОИСР за изпълнение на проект „Преглед на многостепенното управление - как многостепенното управление и децентрализацията да бъдат успешни за регионалното развитие в България“ и упълномощи министъра на регионалното развитие и благоустройството да го подпише.

Споразумението влиза в сила след неговото подписване и ратифициране със закон от Народното събрание. Изпълнението на дейностите по него ще допринесе за осъществяването на Националната стратегия за регионално развитие за периода 2012-2020 г. и за подготовката на новия национален документ за стратегическо и териториално планиране за периода 2021 – 2030 г.

Предвижда се проектът да продължи 15 месеца - от края на 2018 г. до първото тримесечие на 2020 година. Изпълнението му ще подпомогне МРРБ при структурирането на отношенията между различните нива на управление, укрепването на капацитета на местните власти за разработване на публични инвестиции на местно ниво и стратегии, както и прилагане на ефективни политики за регионално развитие.

Консултантската помощ, която ОИСР ще окаже на министерството съгласно проекта на Споразумение, е на стойност 330 000 евро по Приоритетна ос 8 „Техническа помощ“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Цветан Симеонов: Липсата на инвестиции и на квалифицирани работници са сред проблемите на бизнеса в Сливенския регион
Среща с главния секретар на Българо-руската търговско-промишлена палата
Българо-руски бизнес събития в София през 2019 г. в областта на туризма и информационните технологии Още
БТПП кани жени предприемачи да представят бизнес идеи пред инвеститори
Да договорят евентуално финансиране или друг вид съдействие за своето бизнес начинание Още
Информационен ден по проект МеМевет
Посветен на професионалното развитие и мобилност на кадрите в секторите мехатроника и металургия Още
Обсъди се провеждането на Българо-ливанския бизнес форум
Голяма ливанска делегация ще участва във форума на 12 ноември в София Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
ГИС конференция популяризира геопространствените технологии
14 ноември 2018 г. , София Хотел Балкан Още
МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Публикувани са новите искания за суспендиране на митата
Български производители, които считат, че тези предложения ще накърнят икономическите им интереси могат да подадат възражения Още
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще си сътрудничи с Организацията за икономическо сътрудничество и развитие
За осъществяването на Националната стратегия за регионално развитие Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Комисията ще регистрира европейска гражданска инициативата „Задължително етикетиране на храните като подходящи за невегетарианци/ вегетарианци/ вегани“
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес сътрудничество