Назад

Проучване на тема „Участие на МСП на пазара на обществени поръчки в България“


Икономическият университет - Варна работи по научноизследователски проект в областта на обществените поръчки, в рамките на който се изследва влиянието на обществените поръчки върху развитието на МСП в България. 

Анкетното проучване е на тема "УЧАСТИЕ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ (МСП) НА ПАЗАРА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ В БЪЛГАРИЯ".

Онлайн въпросникът съдържа три раздела:

  • Блок А. Профил на респондентите (9 въпроса);
  • Блок Б. Активност и опит на предприятието на пазара на обществените поръчки (16 въпроса) и
  • Блок В. Отношение към системата (процеса) на възлагане на обществени поръчки (10 въпроса).

Линк към анкетата: http://survey.ue-varna.bg/index.php/182642?lang=bg