Назад

Обновена е публикацията, съдържаща практика на КС и ВАС относно Закона за нормативните актове след промените от 2016 г.


На Портала за обществени консултации е създадена специална публикация, посветена на решения на Върховния административен съд по административни дела за оспорване на нормативни административни актове и решения на Конституционния съд на Република България, издадени след 2016 г., в които е засегнат института на оценката на въздействието.

Представените решения на Върховния административен съд са свързани с прилагането на Закона за нормативните актове след 2016 г., когато беше въведена системата за извършване на оценка на въздействието на нормативните актове и беше усъвършенствана системата за провеждане на обществени консултации на проекти на нормативни актове.

Пред Върховния административен съд се оспорват нормативните актове на централните органи на изпълнителната власт и се развиват касационните производства по оспорване на нормативни актове на общинските съвети.

 Публикацията се допълва периодично. Информацията можете да намерите на този адрес.