Назад

ЕК призовава България да спазва правилата на ЕС относно отворените данни и повторното използване на информацията от обществения сектор


Европейската комисия реши днес да открие процедура за нарушение, като изпрати официални уведомителни писма на България и още 18 държави членки, тъй като не са предоставили пълна информация относно начина, по който преразгледаните правила на ЕС за отворените данни и повторното използване на информацията от обществения сектор (Директива (ЕС) 2019/1024) се транспонират в националното законодателство. Държавите членки трябваше да включат тази директива в националното си законодателство и да уведомят Комисията за мерките за транспониране до 17 юли 2021 г.

Директивата относно отворените данни и повторното използване на информацията от обществения сектор, приета на 20 юни 2019 г., има за цел да се отключат ползите от данните и ще спомогне за това огромният и ценен набор от ресурси от данни, генерирани от публични органи, да бъде на разположение за повторна употреба. Директивата ще стимулира разработването на иновативни решения, като например мобилни приложения, ще увеличи прозрачността чрез предоставяне на достъп до публично финансирани научноизследователски данни и ще подкрепи новите технологии, вкл. изкуствения интелект.